Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn thêm AncPlayer vào Blogger


Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn thêm ANCPlayer vào Blogger. Chắc mọi người cũng đã biết về ANCPlayer rồi pluins play nhạc từ các sever khác nhau như Youtube,Zing,zippyshare,NhacSo,musik Soha,v.v
Pluins này mình lấy từ Template DJ của bên Ichiase Share trên mạng. Mình chỉ lấy những code chính trong template và edit lại một số thứ, và mình đã gở bỏ đi banner quảng cáo của nó, các bạn tha hồ mà sữ dụng nhé

Bước 1. Các bạn thêm toạn bộ đoạn Javascript này vào trên thẻ </body>

<!-- Player -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var $_ = function (a) {
if (document.getElementById) return document.getElementById(a)
}, M = new ANCMusic;

function ANCMusic() {
m_w = this.width;
i_1 = this.id1;
i_2 = this.id2;
au = this.auto;
this.r = function () {
var a = $_(i_1).innerHTML,
a = a.replace(/\[m\]/gi, "<span id='anc_ms' style='display: none;'>"),
a = a.replace(/\[\/m\]/gi, "</span>");
$_(i_1).innerHTML = a;
return z = $_("anc_ms").innerHTML
};
this.p = function (a) {
$_(i_2).innerHTML = M.l(a)
};
this.l = function (a) {
var d = "",
b = [];
- 1 != a.indexOf("zing.vn") && (b = a.match(/\w+/gi),d = o(b)[1]);
- 1 != a.indexOf("zippyshare.com") && (b = a.match(/\w+/gi),d = o(b)[2]);
- 1 != a.indexOf("nhacso.net") && (b = a.match(/[\d\w]+/gi), c = b.length - 2, d = o(b[c])[3], M.css("35"));
- 1 != a.indexOf("nhac.vui.vn") && (b = a.match(/[0-9]+/gi), d = o(b[0])[4]);
- 1 != a.indexOf("musik.soha.vn") && (b = a.match(/\bd[\w\d]+/gi), d = o(b[0].replace(/d/gi, ""))[5]);
- 1 != a.indexOf(".m4a") && (b = a.match(/\bd[\w\d]+/gi), d = o(b[0].replace(/d/gi, ""))[5]);
- 1 != a.indexOf(".mp3") && -1 == a.indexOf("zing.vn") && (d = o(a)[6]);
- 1 != a.indexOf("youtube.com") && (b = a.match(/\w+/gi),d = o(b)[7]);

return d
};
this.css = function (a) {
css = "<style>";
css += "#bomkhung_pl{margin:-" + a + "px 0;}";
css += "</style>";
document.write(css)
}
}
var o = function (a) {
_mode = 'quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always"';
return data = ['<embed width="' + m_w + '" height="0" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=1212132312/play/?pid=' + a + "||4&amp;songID=0&amp;autoplay=" + au + '" ' + _mode + "/><br /><br />", '<div class="play-mp3"><iframe width="' + m_w + '" height="100" src="http://mp3.zing.vn/embed/song/'+a[11]+'?autostart=true" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe></div>',
'<a href=\"http://www.ichiase.biz/\" title=\"iChiaSe.Biz - Blog chia sẻ kiến thức Lập trình web\" target=\"_blank\"><img height=\"300\" src=\"http://2.bp.blogspot.com/-4CDFg2naZz4/VDO_ns4IJrI/AAAAAAAAAVo/eMRt_ZqTJ4A/s1600/dich-vu-thiet-ke-web-gia-re.png\" width=\"100%\" /></a><embed loop="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" src="http://nhacdj.vn/skin/djtuoigiv4/plugin/jwplayer/player.swf" ' + _mode + ' flashvars="&amp;file=http://nhacdj.vn/zippy/' + a[1] + '.zippyshare.com/v/' + a[5] + '/file.html.m4a&time=1&amp;image=http://1.bp.blogspot.com/-Dq-V71V2A74/VMNefgiNJBI/AAAAAAAABA0/PJ6f3ZzgCeI/s1600/logo.png&amp;screencolor=000000&amp;volume=100&amp;replay=true&amp;screencolor=000000&amp;skin=http://nhacdj.vn/skin/djtuoigiv4/plugin/jwplayer/skins/vi/vi.xml&amp;volume=100&autostart=true&repeat=always&amp;controlbar.position=bottom" width="100%"/><br/><br/><center><a class="botton-ichiase" href="chia s\u1EBB" onclick=" window.open( &#39;https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=&#39;+encodeURIComponent(location.href), &#39;facebook-share-dialog&#39;, &#39;width=626,height=436&#39;); return false;" title="Click chia se Facobook"><div class="sprites icons16 btn_like"></div>Chia sẻ lên Facebook</a><a class="botton-ichiase-dow" href="http://' + a[1] + '.zippyshare.com/v/' + a[5] + '/file.html" target="_blank" title="Click t\u1EDBi trang download"><div class="sprites icons16 btn_download"></div>Tải nhạc 320 Kbps</a><a class="botton-ichiase" href="#fb-root" title="Click t\u1EDBi b\xECnh lu\u1EADn"><div class="sprites icons16 btn_zoom"></div>B\xECnh lu\u1EADn</a><a class="botton-ichiase-tai" href="ymsgr:sendIM?tuantulap10a5&amp;m=Xin ch\xE0o ADMIN!" title="Click b\xE1o l\u1ED7i"><div class="sprites icons16 btn_closeads"></div>B\xE1o l\u1ED7i</a></center>',
'<embed width="545"'+m_w+'" height="60" autostart="true" '+_mode+' flashvars="xmlPath=http://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/'+a+"&amp;adsLink=&amp;colorAux=0xff4a4a&amp;colorMain=0xeffcfc&amp;colorBorder=0x078939&amp;typePlayer=single&amp;mAuto="+au+'" src="http://st.nhacso.net/flash/v61/embedPlaylistjs.swf"/>',
'<embed width="'+m_w+'" height="127" flashvars="playlistfile=http://hn.nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype%3D1%26id%3D'+
a+"&amp;frontcolor=1717f7&amp;lightcolor=ff4a4a&amp;screencolor=000000&amp;bufferlength=10&amp;volume=100&amp;playlist=bottom&amp;playlistsize=60&amp;autostart="+au+'&amp;repeat=always&amp;controlbar=bottom&amp;dock=false&amp;plugins=http://hn.nhac.vui.vn/upload/players/spectrumvisualizer-1.swf&amp;spectrumvisualizer.effect=reflection" src="http://hn.nhac.vui.vn/upload/nhacvui-player.swf"/>',
'<embed width="'+m_w+'" height="25" '+_mode+' flashvars="&amp;autostart='+au+'" src="http://musik.soha.vn/share/k14/track/'+
a+'" />',"<embed "+_mode+' flashvars="&amp;file='+a+"&amp;image=https://lh4.googleusercontent.com/-9pzLDjXY4Lo/UTCdPCaHSFI/AAAAAAAAAJc/pHeYX1mISUs/h38/hieuw0n.tk.png&amp;autostart="+au+'&amp;repeat=always" src="http://dj.tuoigi.com/bay/Js/Player/player.swf" height="355" width="545"'+m_w+'" ></embed>',
'<iframe width="100%"'+m_w+'" height="390" src="https://www.youtube.com/embed/'+a[6]+'" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>']};

//]]></script>
<script>
var z = { width: "720px", id1: "Blog1", id2: "bomkhung_pl", auto: "true", };
ANCMusic.call(z);
M.p(M.r());
</script>
<!-- Player -->

Bước 2. Rất đơn giản các bạn thêm đoạn code sau vào phần nào các bạn muốn nó hiển thị(Các bạn tự search Google nhé )

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<!-- 320 player --><div id='bomkhung_pl'>
</div><!-- end320 player -->


<div id='track-list'>
<!-- 320 button -->
<!-- end320 button -->
<div class='center '><a class='text-warning' href='#' target='_blank' title='Album Nhạc Sàn Đám Cưới'>Album nhạc sàn dành cho đám cưới</a></div>

<div class='center'><a class='text text-success' href='#' style='font-size: 13px;font-weight:bold;' target='_blank' title='Hướng dẫn sửa lỗi bật ra khung download khi nghe nhạc'>Hướng dẫn sửa lỗi bật ra khung download khi nghe nhạc</a></div>

<div class='largeshow addthis_toolbox addthis_default_style'>
<a class='addthis_button_facebook_like' fb:like:layout='button_count'/>
<a class='addthis_button_google_plusone' g:plusone:size='medium'/>
</div>
<script src='//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=xa-5216f78f348f6577' type='text/javascript'/>
<div class='seperator-line1'>
</div>
<div class='seperator-line2'>
</div>
<p><b>Thông tin bài hát:</b></p>
<div class='rows4' id='track-list-content'>
<data:post.body/>
</div>

<div class='clear'>

<!-- ########################### Comment-->
<div class='context-box'>
<!-- End Comment Box -->
</div> <!-- End Content Box Comment -->
<script>$(document).ready(function(){article.getcomment(82947,0,null,1);$(&#39;#cmitem&#39;).slimScroll({height: &#39;auto&#39;,railVisible: true,wheelStep : 5,railColor: &#39;#444&#39;,color: &#39;#777&#39;});});
$(&#39;#sendpcomment&#39;).click(function(e){article.replycm(82947,0,&#39;txtComment&#39;,null,1);})</script>
<div class='seperator-line1'/>
<div class='seperator-line2'/>
<div id='facebook-comment'>
<div class='cmt-box-title'>- Bình luận bằng tài khoản Facebook</div>
<script src='http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1'/> <fb:comments expr:href='data:post.url' num_posts='10' style='' width='720'/>
</div>
</div>
</div>
</b:if>

Bước 3. Thêm đoạn CSS này vào trên thẻ </head>

<style>
/*botton*/
.botton-ichiase {margin: 2px;}
.botton-ichiase a:hover{color:#333 !important}
.botton-ichiase {
display: inline-block;
padding: 4px 12px;
margin-bottom: 0;
font-size: 14px;
line-height: 20px;
color: #333333;
text-align: center;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.75);
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
background-color: #f5f5f5;
background-image: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #e6e6e6);
background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ffffff), to(#e6e6e6));
background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff, #e6e6e6);
background-image: -o-linear-gradient(top, #ffffff, #e6e6e6);
background-image: linear-gradient(to bottom, #ffffff, #e6e6e6);
background-repeat: repeat-x;
border: 1px solid #cccccc;
border-color: #e6e6e6 #e6e6e6 #bfbfbf;
border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.25);
border-bottom-color: #b3b3b3;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=&#39;#ffffffff&#39;, endColorstr=&#39;#ffe6e6e6&#39;, GradientType=0);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false);
-webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
-moz-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.botton-ichiase-dow {margin: 2px;}
.botton-ichiase-dow {
display: inline-block;
padding: 4px 12px;
margin-bottom: 0;
font-size: 14px;
line-height: 20px;
color: #ffffff;
text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
text-align: center;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
background-color: #006dcc;
background-image: -moz-linear-gradient(top, #0088cc, #0044cc);
background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#0088cc), to(#0044cc));
background-image: -webkit-linear-gradient(top, #0088cc, #0044cc);
background-image: -o-linear-gradient(top, #0088cc, #0044cc);
background-image: linear-gradient(to bottom, #0088cc, #0044cc);
background-repeat: repeat-x;
border: 1px solid #cccccc;
border-color: #e6e6e6 #e6e6e6 #bfbfbf;
border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.25);
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=&#39;#ffffffff&#39;, endColorstr=&#39;#ffe6e6e6&#39;, GradientType=0);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false);
-webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
-moz-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.botton-ichiase-tai {margin: 2px;}
.botton-ichiase-tai {
display: inline-block;
padding: 4px 12px;
margin-bottom: 0;
font-size: 14px;
line-height: 20px;
color: #ffffff;
text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
text-align: center;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#ee5f5b), to(#bd362f));
background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ee5f5b, #bd362f);
background-image: -o-linear-gradient(top, #ee5f5b, #bd362f);
background-image: linear-gradient(to bottom, #ee5f5b, #bd362f);
border-color: #bd362f #bd362f #802420;
border: 1px solid #cccccc;
border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.1) rgba(0, 0, 0, 0.25);
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=&#39;#ffffffff&#39;, endColorstr=&#39;#ffe6e6e6&#39;, GradientType=0);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false);
-webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
-moz-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.2), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
</style>
Còn đây là Demo của mình !

Sever ZippyShare

[id]http://www42.zippyshare.com/v/zbJMOIK3/file.html[/id]

[id]https://youtu.be/_q3SBT_ucSI[/id]

Chúc các bạn thành công !

Nhận xét

 1. Cái này thêm tập 1, tập 2 như mấy trang phim được không Bờm?

  Trả lờiXóa
 2. Hình như không nam ạ. B cũng chưa tìm hiểu kỷ lắm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn hỏi chơi thôi. Mình cứ youtube mà nhúng chả cần mấy host khác :))

   Xóa
  2. hehe.Chuẩn cứ nhúng youtube thì thể loại nào cũng xem đc.

   Xóa
 3. Cảm ơn ad đã chia sẻ bài viết, rất nhiều thông tin hữu ích
  Thiên Hoàng – Nhân viên Marketing
  ------------------------------------------------
  Dịch vụ quay phim phóng sự cưới
  Dich vu quay phim phong su cuoi

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo