Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn thêm AUTO LINK như bomkhung.net cho mọi người !


Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đoạn code mình sữ dụng cho AUTO LINK như mình đang dùng ở đây :D rất tiện cho các bạn nhưng khổ một điều đó là thêm từng link một rất bất tiện cho các bạn. Full template cho các bạn check thử nhé. Các bạn cũng lưu ý luôn đây là template blogger nhé :D chứ không phải Javascript bình thường nhé ^^

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle == data:blog.title'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
</b:if>
<!-- / All In One Seo Pack by http://bloggersviet.blogspot.com/ -->
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='description'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='noindex, nofollow' name='robots'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='keywords'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
</b:if> <b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='keywords'/>
</b:if></b:if>
<!-- / All In One Seo by http://bloggersviet.blogspot.com/ -->
<meta content='index, follow' name='robots'/>
<meta content='global' name='distribution'/>
<meta content='6 days' name='revisit'/>
<meta content='6 days' name='revisit-after'/>
<meta content='document' name='resource-type'/>
<meta content='all' name='audience'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='all' name='robots'/>
<meta content='vi-vn' name='language'/>
<meta content='VietNam' name='country'/>
<link href='https://plus.google.com/+VănHùngvn/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/+VănHùngvn/posts' rel='publisher'/></b:if>
<!-- / All In One Seo Pack Blogger SEO Plugin by http://bloggersviet.blogspot.com/ -->


<b:skin><![CDATA[
/*
Gửi đến các bố RIP code. Cái code nó đơn giản chả có gì khó khăn với mấy bố.
Nên mong mấy bố có RIP thì để lại cho em cái nguồn. Mất công em design Ạ
info: BomKhung.Com
Flatform Type: Blogger
Facebook: http://link.vnsys.info/go/fb
Twitter : http://link.vnsys.info/go/twitter
GooglePlus: http://link.vnsys.info/go/gplus
*/


::-webkit-scrollbar {
-webkit-appearance: none;
width: 7px;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 4px;
background-color: rgba(0,0,0,.5);
-webkit-box-shadow: 0 0 1px rgba(255,255,255,.5);
}
body {
background: #000 url(http://nuocnangluong.com.vn/home_files/green-background-pictures-17225-17781-hd-wallpapers.jpg) fixed bottom center no-repeat;
margin:0;
color:#FFFFFF;
font:x-small Georgia Serif;
font-size:14px;
text-align: center;
font-family: 'Arial','Open Sans',sans-serif;
font-size: 17px;
}
]]></b:skin>
<style>
.info, .tips, .warning {
line-height: 22px;
min-height: 38px;
padding-left: 10px;
padding: 10px 12px 12px 68px;
margin: 5px 0;
}
.info {
background: #e0e5eb url(&#39;http://2.bp.blogspot.com/-3rcGQ-VAKb8/UlA4L72c6wI/AAAAAAAAFtY/f__fkV_xBsQ/s1600/info.png&#39;) no-repeat 12px 8px;
color: #222
}
.tips {
background: #3B5998 url(&#39;http://2.bp.blogspot.com/-_Y9kuQODeBs/UlA4LwDUkhI/AAAAAAAAFtk/Rm0QwoddGLw/s1600/tips.png&#39;) no-repeat 12px 8px;
color: #fff;
width:500px;
margin:auto;
}
.warning {
background: #db6161 url(&#39;http://2.bp.blogspot.com/-rgsBmdJYFkM/UlA4LyWCrqI/AAAAAAAAFtc/suIf3IwnpgE/s1600/warning.png&#39;) no-repeat 12px 8px;
color: #fff;
width:500px;
margin:auto;
}
.button{
background:#efefef;
border:1px solid #ddd;
margin:0 auto;
padding:5px 18px;
font:14px Arial;
font-weight:700;
color:#333;
text-align:center;
display:inline-block;
border-radius:3px;
cursor:pointer;
}

a:link {
text-decoration: underline;
}
a:visited {
text-decoration: underline;
}
a:hover {
text-decoration: underline;
}
a:active {
text-decoration: underline;
}
</style>

</head>
<!-- Don't Ctrl + U and right -->
<script type='text/javascript'>
document.onkeydown = function (cc) {
if(cc.which == 85){
return false;
}
if(cc.which == 80){
return false;
}
}
</script>
<body oncontextmenu='return false;'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'/>
<!-- Please Keep The Credits -->
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

<script type='text/javascript'>
var d=&#39;<data:blog.url/>&#39;;
d=d.replace(/.*\/\/[^\/]*/, &#39;&#39;);
location.href = &#39;http://www.bomkhung.net&#39;;
</script>


<!--
<center>
<img src='http://4.bp.blogspot.com/-3_mjW7aMWMo/T22zQQHn-sI/AAAAAAAAAMQ/f-biNvAo1-Y/s1600/404+error+page+1.jpg'/>
<h3>Your requested page was not found</h3>
<p>Sorry, we cannot find the page that you are looking for. It might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.<br/>
Please check that the Web site address is spelled correctly.</p>
<a class='button' href='http://link.vnsys.info/go/trangchu'>Go Home</a>
</center> -->
<b:else/>
<!-- Chuyển hướng Link -->
<script language='javascript'>
//<![CDATA[
var key = window.location.href.split("go/")[1].replace("/","")
var urls={
'fb':'https://www.facebook.com/vietnamios',
'gplus':"https://plus.google.com/+VănHùngvn",
'trangchu':'http://www.bomkhung.com',
'zalo':'https://dl.dropboxusercontent.com/u/114501587/com.zing.zalp.apk',
'twitter':"https://twitter.com/timcancoem92",
'iblogclean-demo':'http://iblogclean.blogspot.com/',
'iblogclean-download':'https://www.dropbox.com/s/i9dcydvqa4jy98x/iBlogclean%20Responsive%20Blogger%20Templates.rar?dl=0',
'jalantikus-demo':'http://themejalantikus.blogspot.com/',
'jalantikus-download':'https://www.dropbox.com/s/ytgqdjgtz839tsn/JalanTikus%20Responsive%20Blogger%20Templates.rar?dl=0',
'viennamag-demo':'http://anotherpulse.blogspot.com/',
'viennamag-download':'https://www.dropbox.com/s/izqbysfkb1pntp7/Vienna%20Mag%20Responsive%20Magazine%20Templates.rar?dl=0',
'bloggingtem-demo':'http://blogging-soratemplates.blogspot.com/',
'bloggingtem-download':'https://www.dropbox.com/s/8ztq77w1r1pcy6p/Blogging%20Blogger%20Templates.rar?dl=0',
'charitymag-demo':'http://charityblogtheme.blogspot.com/',
'charitymag-download':'https://www.dropbox.com/s/tv1x7gx5szkl9h5/Charity%20Mag%20Blogger%20Templates.rar?dl=0',
'tailieuvn-download':'https://drive.google.com/file/d/0B1QXA5e3bnBlM2Z4R3dOb1lxM2c/view?usp=sharing',
'Viennalite-demo':'http://femart86.blogspot.com/',
'Viennalite-download':'https://www.dropbox.com/s/usq1pl6s4cgapjt/Vienna%20Lite%20Responsive%20Blogger%20Templates.rar?dl=0',
'personal-demo':'http://personal-ar-themes.blogspot.com/',
'personal-download':'https://www.dropbox.com/s/5nyjiwxb6ac6r12/Personal%20Responsive%20Blogger%20Templates.rar?dl=0',
'TwitterViewer':'https://drive.google.com/file/d/0B1QXA5e3bnBlNGNNUk56RHczQnc/view?usp=sharing',
'FBSpamWall':'https://drive.google.com/file/d/0B1QXA5e3bnBlWHV0YUxFZnZPMUk/view?usp=sharing',
'subfeed':'http://feedly.com/i/subscription/feed/http://feeds.feedburner.com/bomkhungblogger',
'subemail':'https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=bomkhungblogger&amp;loc=en_US',
'pagebomkhung':'http://facebook.com/bomkhungblogger',
'VIPHDViet-download':'https://drive.google.com/file/d/0B1QXA5e3bnBlQ1hsSlVlZFRuOG8/view?usp=sharing' ,
'freessl':'https://drive.google.com/file/d/0B-1Mm6WAgxkfLWpwZW5mZ3QtWWc/view?usp=docslist_api' ,

'gossy':'http://glossy-soratemplates.blogspot.com.br/' ,
'download-gossy':'https://app.box.com/s/pnzmx6o3d6kevf839xj1kjeflps6wmy3' ,

'borno':'http://borneonotes.blogspot.co.id/',
'download-borno':'https://drive.google.com/file/d/0B-1Mm6WAgxkfZDhkRnNTQm1NZE0/view?usp=docslist_api',
'tendo':'http://tendotemplate.blogspot.co.id/',
'download-tendopro':'https://drive.google.com/file/d/0B-1Mm6WAgxkfMVBuMGd3Rm92ZlU/view?usp=docslist_api' ,
'magone':'http://magonedemo.blogspot.com/',
'bomkhung':'http://blog.bomkhung.net/',
'buymagone':'https://drive.google.com/file/d/0B9G76NVvuRo-N09jLWVpYUNvNUE/view'/* Add Thêm dữ liệu nếu cần - AutoLinkSever1*/
}
if(key){
if(urls[key]){
window.location.href=urls[key]
}else{
document.write("<center><br/><br/><h1>Your requested page was not found</h1><p>Sorry, we cannot find the page that you are looking for. It might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable<br/>Please check that the Web site address is spelled correctly.</p><a class='button' href='http://link.bomkhung.com/gchu'>Go Home</a></center>")
}
}

/* document.write("<div class='warning'>Link ref <b>"+key+"</b> Không còn trong dữ liệu <br/>Chúng tôi rất tiếc link bạn tìm không tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi hệ thống !<br/><br/> <a class='button' href='http://link.vnsys.info/go/trangchu'>Trở Về Trang Chủ</a></div>");

*/
//]]>
</script>
</b:if>
</body>
</html>

Các bạn nên lưu ý những phần mình bôi đỏ nhé :D đó là phần mình cần thay thế cho phù hợp :D

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo