Chuyển đến nội dung chính

Cách vào mạng free bằng FinchVPN với ios và android

Bờm Khùng Blogger Hướng dẫn các bạn dùng mạng free với FinchVPN, có một số bạn sẻ không hiểu nhưng đây là giải pháp tốt nhất cho những bạn muốn dùng mạng chua để lướt facebook chém gió với bạn bè hay dùng để đọc báo,xem phim mà không tốn một đồng nào cà. chúng ta bắt đâu nhé.

Các bạn lưu ý đọc kỉ yêu cầu phía bên dưới nhé :D

Hướng dẫn
 • Ưu đãi: Được 3Gb/ tháng/ acc tốc độ cao
 • Mún nhìu Data, lập nhiều acc
 • Nhắc lại về Finch vpn(cũng như Droid vpn) cái hơn người so với app khác là nó : ”TỰ LẬP ĐƯỜNG TRUYỀN RIÊNG CHO LƯU LƯỢNG CỦA BẠN”
 • Nên vào mạng free: 3gb/ tháng/ acc
 • Trung bình 100Mb/ ngày* Yêu cầu:


 • 0vnđ =< tk sim< 5k ( tránh lỗi phát sinh) – CHƯA DKY MAX, MIMAX,MIU…, hoặc Mimax còn DaTa tốc độ cao Nên dky gói Mi10 (viettel), sim khác tương tự với gói 10k/ tháng( nói chung gói it tiền), sim 0vnd( viettel ) mimin [hỏi] tại sao Mimax bị hạ bw rùi ko được? –> vì FINCH VPN phụ thuộc tốc độ internet hiện tại
 • Với sim VINA hạ 32kb/s rùi có thể lên 65kb/s
 • cài đặt OPENVPN CONECT ( trên appstore)
 • mọi truy cập lên mạng sau bước này hoàn toàn trên Safari- trình duyệt mặc định


* Cách thực hiện:


 • Truy cập : finchvpn.com
 • Lập acc trên website đó( có rùi thì thui) – nhớ kích hoạt email dky nha
 • Đăng nhập- trình duyệt hỏi save account chọn ok
 • Trên page account chọn dòng API key( màu đỏ) sẽ hiện thông báo Mật khẩu( sao chép vào,- quan trọng)
 • Có thể vào link này xem: https://www.finchvpn.com/account
 • Sau đó vào Link: https://www.finchvpn.com/config/openvpn/ios/udp/9201
 • Chính xác là phải port 9201( éo biết tại sao lun @@)
 • Chọn lấy 1 sever free trong 7 sever trong đó( chư đỏ)
 • Trình duyệt của bạn sẽ download profile vpn đó,
 • bạn chọn mục mở bằng OPENVPN CONECT ( góc trên bên phải),
 • Vào app OPENVPN rùi tick vào dấu cộng( +)
 • Đăng nhập trên app OPENVPN với acc ( acc trên website) pass( là API key vừa nãy)
 • Giờ kết nối và thưởng thức thui
 • Lưu Ý: các bạn dòng điện thoại khác thì vào link sau chọn hệ điều hành cho mình, rùi chọn sever như trên nha:
 • Link: https://www.finchvpn.com/config/openvpn


Mình đang dùng và rất ổn. nên share cho mọi người. nhanh tay lên các bạn nhé

Đây là đoạn code mình test thử
[2016-10-11 09:09:11] Chạy trên SM-J700H (universal7580) samsung, Android API 23, phiên bản 1.3.1
[2016-10-11 09:09:17] Đang khởi động dịch vụ...
[2016-10-11 09:09:17] Started Socket Thread
[2016-10-11 09:09:17] Starting VPN
[2016-10-11 09:09:17] Trạng thái mạng: CONNECTED EDGE to MOBILE v-internet
[2016-10-11 09:09:18] OpenVPN 2.4-icsopenvpn [git:finchvpn_android_630_60fd44e] android-14-armeabi-v7a [SSL (OpenSSL)] [LZO] [SNAPPY] [LZ4] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Jun 9 2015
[2016-10-11 09:09:18] library versions: OpenSSL 1.0.1l 15 Jan 2015, LZO 2.09
[2016-10-11 09:09:18] MANAGEMENT: Connected to management server at /data/user/0/com.finchvpn.android/cache/mgmtsocket
[2016-10-11 09:09:18] MANAGEMENT: CMD 'hold release'
[2016-10-11 09:09:18] MANAGEMENT: CMD 'bytecount 2'
[2016-10-11 09:09:18] MANAGEMENT: CMD 'state on'
[2016-10-11 09:09:18] MANAGEMENT: CMD 'username 'Auth' timcancoem'
[2016-10-11 09:09:18] MANAGEMENT: CMD 'password [...]'
[2016-10-11 09:09:18] MANAGEMENT: CMD 'proxy NONE'
[2016-10-11 09:09:19] Note: OpenSSL hardware crypto engine functionality is not available
[2016-10-11 09:09:19] Control Channel Authentication: tls-auth using INLINE static key file
[2016-10-11 09:09:19] Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:09:19] Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:09:19] TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 09:09:19] Socket Buffers: R=[229376->131072] S=[229376->131072]
[2016-10-11 09:09:19] Protecting socket fd 4
[2016-10-11 09:09:19] MANAGEMENT: CMD 'needok 'PROTECTFD' ok'
[2016-10-11 09:09:19] UDP link local: (not bound)
[2016-10-11 09:09:19] UDP link remote: [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 09:09:19] MANAGEMENT: >STATE:1476151759,WAIT,,,
[2016-10-11 09:09:20] MANAGEMENT: >STATE:1476151760,AUTH,,,
[2016-10-11 09:09:20] TLS: Initial packet from [AF_INET]104.36.87.164:443, sid=e4efac35 f927dd66
[2016-10-11 09:09:39] VERIFY OK: depth=1, C=A1, ST=Anonymous, L=Anonymous, O=FinchVPN, OU=FinchVPN, CN=FinchVPN, name=FinchVPN, emailAddress=admin@finchvpn.com
[2016-10-11 09:09:39] VERIFY OK: nsCertType=SERVER
[2016-10-11 09:09:39] VERIFY OK: depth=0, C=A1, ST=Anonymous, L=Anonymous, O=FinchVPN, OU=FinchVPN, CN=server, name=FinchVPN, emailAddress=admin@finchvpn.com
[2016-10-11 09:09:43] Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
[2016-10-11 09:09:43] Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:09:43] Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
[2016-10-11 09:09:43] Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:09:43] Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
[2016-10-11 09:09:43] [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 09:09:44] MANAGEMENT: >STATE:1476151784,GET_CONFIG,,,
[2016-10-11 09:09:46] SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
[2016-10-11 09:09:46] PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,dhcp-option DNS 8.8.4.4,dhcp-option DNS 8.8.8.8,route-method adaptive,route-delay 1,route-metric 1,route 25.52.40.1,topology net30,ping 10,ping-restart 60,ifconfig 25.52.40.226 25.52.40.225'
[2016-10-11 09:09:46] OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
[2016-10-11 09:09:46] OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
[2016-10-11 09:09:46] OPTIONS IMPORT: route options modified
[2016-10-11 09:09:46] OPTIONS IMPORT: route-related options modified
[2016-10-11 09:09:46] OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
[2016-10-11 09:09:46] GDG: SIOCGIFHWADDR(lo) failed
[2016-10-11 09:09:46] ROUTE_GATEWAY 127.100.103.119/255.0.0.0 IFACE=lo
[2016-10-11 09:09:46] do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
[2016-10-11 09:09:46] MANAGEMENT: >STATE:1476151786,ASSIGN_IP,,25.52.40.226,
[2016-10-11 09:09:46] MANAGEMENT: CMD 'needok 'IFCONFIG' ok'
[2016-10-11 09:09:46] MANAGEMENT: CMD 'needok 'ROUTE' ok'
[2016-10-11 09:09:46] MANAGEMENT: >STATE:1476151786,ADD_ROUTES,,,
[2016-10-11 09:09:46] MANAGEMENT: CMD 'needok 'ROUTE' ok'
[2016-10-11 09:09:46] MANAGEMENT: CMD 'needok 'DNSSERVER' ok'
[2016-10-11 09:09:46] MANAGEMENT: CMD 'needok 'DNSSERVER' ok'
[2016-10-11 09:09:46] MANAGEMENT: CMD 'needok 'PERSIST_TUN_ACTION' OPEN_BEFORE_CLOSE'
[2016-10-11 09:09:46] Đang mở giao diện TUN:
[2016-10-11 09:09:46] Local IPv4: 25.52.40.226/30 IPv6: null MTU: 1500
[2016-10-11 09:09:46] Máy chủ DNS: 8.8.4.4, 8.8.8.8, Tên miền: null
[2016-10-11 09:09:46] Định tuyến: 0.0.0.0/0, 25.52.40.1/32, 25.52.40.224/30
[2016-10-11 09:09:46] Định tuyến bỏ qua:
[2016-10-11 09:09:46] Định tuyến VpnService đã được thiết lập: 0.0.0.0/0
[2016-10-11 09:09:46] Ứng dụng không dùng VPN:
[2016-10-11 09:09:46] MANAGEMENT: CMD 'needok 'OPENTUN' ok'
[2016-10-11 09:09:46] Initialization Sequence Completed
[2016-10-11 09:09:46] MANAGEMENT: >STATE:1476151786,CONNECTED,SUCCESS,25.52.40.226,104.36.87.164
[2016-10-11 09:09:47] Trạng thái mạng: CONNECTED HSPA+ to MOBILE v-internet
[2016-10-11 09:16:43] write UDP []: Network is unreachable (code=101)
[2016-10-11 09:16:43] write UDP []: Network is unreachable (code=101)
[2016-10-11 09:16:43] write UDP []: Network is unreachable (code=101)
[2016-10-11 09:16:43] write UDP []: Network is unreachable (code=101)
[2016-10-11 09:16:43] write UDP []: Network is unreachable (code=101)
[2016-10-11 09:16:43] Trạng thái mạng: not connected
[2016-10-11 09:16:43] MANAGEMENT: CMD 'signal SIGUSR1'
[2016-10-11 09:16:43] SIGUSR1[hard,] received, process restarting
[2016-10-11 09:16:43] MANAGEMENT: >STATE:1476152203,RECONNECTING,SIGUSR1,,
[2016-10-11 09:44:45] MANAGEMENT: CMD 'hold release'
[2016-10-11 09:44:45] MANAGEMENT: CMD 'bytecount 2'
[2016-10-11 09:44:45] MANAGEMENT: CMD 'proxy NONE'
[2016-10-11 09:44:45] MANAGEMENT: CMD 'state on'
[2016-10-11 09:44:45] Trạng thái mạng: CONNECTED to WIFI "VNPT_VY"
[2016-10-11 09:44:46] Note: OpenSSL hardware crypto engine functionality is not available
[2016-10-11 09:44:46] Control Channel Authentication: tls-auth using INLINE static key file
[2016-10-11 09:44:46] Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:44:46] Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:44:46] TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 09:44:46] Socket Buffers: R=[229376->131072] S=[229376->131072]
[2016-10-11 09:44:46] Protecting socket fd 4
[2016-10-11 09:44:46] MANAGEMENT: CMD 'needok 'PROTECTFD' ok'
[2016-10-11 09:44:46] UDP link local: (not bound)
[2016-10-11 09:44:46] UDP link remote: [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 09:44:46] MANAGEMENT: >STATE:1476153886,WAIT,,,
[2016-10-11 09:44:48] MANAGEMENT: >STATE:1476153888,AUTH,,,
[2016-10-11 09:44:48] TLS: Initial packet from [AF_INET]104.36.87.164:443, sid=57d7636b 1624d6d3
[2016-10-11 09:44:48] MANAGEMENT: CMD 'username 'Auth' timcancoem'
[2016-10-11 09:44:48] MANAGEMENT: CMD 'password [...]'
[2016-10-11 09:44:48] VERIFY OK: depth=1, C=A1, ST=Anonymous, L=Anonymous, O=FinchVPN, OU=FinchVPN, CN=FinchVPN, name=FinchVPN, emailAddress=admin@finchvpn.com
[2016-10-11 09:44:48] VERIFY OK: nsCertType=SERVER
[2016-10-11 09:44:48] VERIFY OK: depth=0, C=A1, ST=Anonymous, L=Anonymous, O=FinchVPN, OU=FinchVPN, CN=server, name=FinchVPN, emailAddress=admin@finchvpn.com
[2016-10-11 09:44:58] Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
[2016-10-11 09:44:58] Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:44:58] Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
[2016-10-11 09:44:58] Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:44:58] Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
[2016-10-11 09:44:58] [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 09:44:59] MANAGEMENT: >STATE:1476153899,GET_CONFIG,,,
[2016-10-11 09:45:00] SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
[2016-10-11 09:45:00] PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,dhcp-option DNS 8.8.4.4,dhcp-option DNS 8.8.8.8,route-method adaptive,route-delay 1,route-metric 1,route 25.52.40.1,topology net30,ping 10,ping-restart 60,ifconfig 25.52.40.226 25.52.40.225'
[2016-10-11 09:45:00] OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
[2016-10-11 09:45:00] OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
[2016-10-11 09:45:00] OPTIONS IMPORT: route options modified
[2016-10-11 09:45:00] OPTIONS IMPORT: route-related options modified
[2016-10-11 09:45:00] OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
[2016-10-11 09:45:00] GDG: SIOCGIFHWADDR(lo) failed
[2016-10-11 09:45:00] ROUTE_GATEWAY 127.100.103.119/255.0.0.0 IFACE=lo
[2016-10-11 09:45:00] do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
[2016-10-11 09:45:00] MANAGEMENT: >STATE:1476153900,ASSIGN_IP,,25.52.40.226,
[2016-10-11 09:45:00] MANAGEMENT: CMD 'needok 'IFCONFIG' ok'
[2016-10-11 09:45:00] MANAGEMENT: CMD 'needok 'ROUTE' ok'
[2016-10-11 09:45:00] MANAGEMENT: >STATE:1476153900,ADD_ROUTES,,,
[2016-10-11 09:45:00] MANAGEMENT: CMD 'needok 'ROUTE' ok'
[2016-10-11 09:45:00] MANAGEMENT: CMD 'needok 'DNSSERVER' ok'
[2016-10-11 09:45:00] MANAGEMENT: CMD 'needok 'DNSSERVER' ok'
[2016-10-11 09:45:00] MANAGEMENT: CMD 'needok 'PERSIST_TUN_ACTION' NOACTION'
[2016-10-11 09:45:00] Initialization Sequence Completed
[2016-10-11 09:45:00] MANAGEMENT: >STATE:1476153900,CONNECTED,SUCCESS,25.52.40.226,104.36.87.164
[2016-10-11 09:46:32] write UDP []: Network is unreachable (code=101)
[2016-10-11 09:46:32] MANAGEMENT: CMD 'signal SIGUSR1'
[2016-10-11 09:46:32] SIGUSR1[hard,] received, process restarting
[2016-10-11 09:46:33] MANAGEMENT: >STATE:1476153992,RECONNECTING,SIGUSR1,,
[2016-10-11 09:46:32] Trạng thái mạng: not connected
[2016-10-11 09:46:48] MANAGEMENT: CMD 'hold release'
[2016-10-11 09:46:48] MANAGEMENT: CMD 'proxy NONE'
[2016-10-11 09:46:48] MANAGEMENT: CMD 'bytecount 2'
[2016-10-11 09:46:48] MANAGEMENT: CMD 'state on'
[2016-10-11 09:46:48] Trạng thái mạng: CONNECTED to WIFI "VinaphoneWifi"
[2016-10-11 09:46:49] Note: OpenSSL hardware crypto engine functionality is not available
[2016-10-11 09:46:49] Control Channel Authentication: tls-auth using INLINE static key file
[2016-10-11 09:46:49] Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:46:49] Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:46:49] TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 09:46:49] Socket Buffers: R=[229376->131072] S=[229376->131072]
[2016-10-11 09:46:49] Protecting socket fd 4
[2016-10-11 09:46:49] MANAGEMENT: CMD 'needok 'PROTECTFD' ok'
[2016-10-11 09:46:49] UDP link local: (not bound)
[2016-10-11 09:46:49] UDP link remote: [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 09:46:49] MANAGEMENT: >STATE:1476154009,WAIT,,,
[2016-10-11 09:46:52] read UDP [EHOSTUNREACH|EHOSTUNREACH]: No route to host (code=113)
[2016-10-11 09:46:58] read UDP [EHOSTUNREACH]: No route to host (code=113)
[2016-10-11 09:47:06] read UDP [EHOSTUNREACH]: No route to host (code=113)
[2016-10-11 09:47:18] Trạng thái mạng: not connected
[2016-10-11 09:47:18] MANAGEMENT: CMD 'signal SIGUSR1'
[2016-10-11 09:47:19] SIGUSR1[hard,] received, process restarting
[2016-10-11 09:47:19] MANAGEMENT: >STATE:1476154038,RECONNECTING,SIGUSR1,,
[2016-10-11 09:47:29] MANAGEMENT: CMD 'hold release'
[2016-10-11 09:47:29] MANAGEMENT: CMD 'proxy NONE'
[2016-10-11 09:47:29] MANAGEMENT: CMD 'bytecount 2'
[2016-10-11 09:47:29] MANAGEMENT: CMD 'state on'
[2016-10-11 09:47:29] Trạng thái mạng: CONNECTED to WIFI "VinaphoneWifi"
[2016-10-11 09:47:30] Note: OpenSSL hardware crypto engine functionality is not available
[2016-10-11 09:47:30] Control Channel Authentication: tls-auth using INLINE static key file
[2016-10-11 09:47:30] Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:47:30] Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 09:47:30] TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 09:47:30] Socket Buffers: R=[229376->131072] S=[229376->131072]
[2016-10-11 09:47:30] Protecting socket fd 4
[2016-10-11 09:47:30] MANAGEMENT: CMD 'needok 'PROTECTFD' ok'
[2016-10-11 09:47:30] UDP link local: (not bound)
[2016-10-11 09:47:30] UDP link remote: [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 09:47:30] MANAGEMENT: >STATE:1476154050,WAIT,,,
[2016-10-11 09:47:42] Trạng thái mạng: not connected
[2016-10-11 09:47:42] MANAGEMENT: CMD 'signal SIGUSR1'
[2016-10-11 09:47:43] SIGUSR1[hard,] received, process restarting
[2016-10-11 09:47:43] MANAGEMENT: >STATE:1476154062,RECONNECTING,SIGUSR1,,
[2016-10-11 10:00:59] Trạng thái mạng: CONNECTED to WIFI "VNPT_To Quan Ly Ha The"
[2016-10-11 10:00:59] MANAGEMENT: CMD 'hold release'
[2016-10-11 10:00:59] MANAGEMENT: CMD 'bytecount 2'
[2016-10-11 10:00:59] MANAGEMENT: CMD 'proxy NONE'
[2016-10-11 10:00:59] MANAGEMENT: CMD 'state on'
[2016-10-11 10:01:00] Note: OpenSSL hardware crypto engine functionality is not available
[2016-10-11 10:01:00] Control Channel Authentication: tls-auth using INLINE static key file
[2016-10-11 10:01:00] Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 10:01:00] Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 10:01:00] TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 10:01:00] Socket Buffers: R=[229376->131072] S=[229376->131072]
[2016-10-11 10:01:00] Protecting socket fd 4
[2016-10-11 10:01:00] MANAGEMENT: CMD 'needok 'PROTECTFD' ok'
[2016-10-11 10:01:00] UDP link local: (not bound)
[2016-10-11 10:01:00] UDP link remote: [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 10:01:00] MANAGEMENT: >STATE:1476154860,WAIT,,,
[2016-10-11 10:01:00] MANAGEMENT: >STATE:1476154860,AUTH,,,
[2016-10-11 10:01:00] TLS: Initial packet from [AF_INET]104.36.87.164:443, sid=1c2625f4 1825c537
[2016-10-11 10:01:00] MANAGEMENT: CMD 'username 'Auth' timcancoem'
[2016-10-11 10:01:00] MANAGEMENT: CMD 'password [...]'
[2016-10-11 10:01:01] VERIFY OK: depth=1, C=A1, ST=Anonymous, L=Anonymous, O=FinchVPN, OU=FinchVPN, CN=FinchVPN, name=FinchVPN, emailAddress=admin@finchvpn.com
[2016-10-11 10:01:01] VERIFY OK: nsCertType=SERVER
[2016-10-11 10:01:01] VERIFY OK: depth=0, C=A1, ST=Anonymous, L=Anonymous, O=FinchVPN, OU=FinchVPN, CN=server, name=FinchVPN, emailAddress=admin@finchvpn.com
[2016-10-11 10:01:02] Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
[2016-10-11 10:01:02] Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 10:01:02] Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
[2016-10-11 10:01:02] Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
[2016-10-11 10:01:02] Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
[2016-10-11 10:01:02] [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]104.36.87.164:443
[2016-10-11 10:01:03] MANAGEMENT: >STATE:1476154863,GET_CONFIG,,,
[2016-10-11 10:01:04] SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
[2016-10-11 10:01:04] PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,dhcp-option DNS 8.8.4.4,dhcp-option DNS 8.8.8.8,route-method adaptive,route-delay 1,route-metric 1,route 25.52.40.1,topology net30,ping 10,ping-restart 60,ifconfig 25.52.40.226 25.52.40.225'
[2016-10-11 10:01:04] OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
[2016-10-11 10:01:04] OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
[2016-10-11 10:01:04] OPTIONS IMPORT: route options modified
[2016-10-11 10:01:04] OPTIONS IMPORT: route-related options modified
[2016-10-11 10:01:04] OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
[2016-10-11 10:01:04] GDG: SIOCGIFHWADDR(lo) failed
[2016-10-11 10:01:04] ROUTE_GATEWAY 127.100.103.119/255.0.0.0 IFACE=lo
[2016-10-11 10:01:04] do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
[2016-10-11 10:01:04] MANAGEMENT: >STATE:1476154864,ASSIGN_IP,,25.52.40.226,
[2016-10-11 10:01:04] MANAGEMENT: CMD 'needok 'IFCONFIG' ok'
[2016-10-11 10:01:04] MANAGEMENT: CMD 'needok 'ROUTE' ok'
[2016-10-11 10:01:04] MANAGEMENT: >STATE:1476154864,ADD_ROUTES,,,
[2016-10-11 10:01:04] MANAGEMENT: CMD 'needok 'ROUTE' ok'
[2016-10-11 10:01:04] MANAGEMENT: CMD 'needok 'DNSSERVER' ok'
[2016-10-11 10:01:04] MANAGEMENT: CMD 'needok 'DNSSERVER' ok'
[2016-10-11 10:01:04] MANAGEMENT: CMD 'needok 'PERSIST_TUN_ACTION' OPEN_BEFORE_CLOSE'
[2016-10-11 10:01:04] Đang mở giao diện TUN:
[2016-10-11 10:01:04] Bỏ qua đa định tuyến: 224.0.0.0/3
[2016-10-11 10:01:04] Local IPv4: 25.52.40.226/30 IPv6: null MTU: 1500
[2016-10-11 10:01:04] Máy chủ DNS: 8.8.4.4, 8.8.8.8, 8.8.4.4, 8.8.8.8, Tên miền: null
[2016-10-11 10:01:04] Định tuyến: 0.0.0.0/0, 25.52.40.1/32, 25.52.40.224/30
[2016-10-11 10:01:04] Định tuyến bỏ qua: 192.168.1.12/24
[2016-10-11 10:01:04] Định tuyến VpnService đã được thiết lập: 0.0.0.0/1, 128.0.0.0/2, 192.0.0.0/9, 192.128.0.0/11, 192.160.0.0/13, 192.168.0.0/24, 192.168.2.0/23, 192.168.4.0/22, 192.168.8.0/21, 192.168.16.0/20, 192.168.32.0/19, 192.168.64.0/18, 192.168.128.0/17, 192.169.0.0/16, 192.170.0.0/15, 192.172.0.0/14, 192.176.0.0/12, 192.192.0.0/10, 193.0.0.0/8, 194.0.0.0/7, 196.0.0.0/6, 200.0.0.0/5, 208.0.0.0/4, 224.0.0.0/3
[2016-10-11 10:01:04] Ứng dụng không dùng VPN:
[2016-10-11 10:01:04] MANAGEMENT: CMD 'needok 'OPENTUN' ok'
[2016-10-11 10:01:04] Initialization Sequence Completed
[2016-10-11 10:01:04] MANAGEMENT: >STATE:1476154864,CONNECTED,SUCCESS,25.52.40.226,104.36.87.164

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo