Chuyển đến nội dung chính

Google New reCaptcha using PHP - Are you a Robot?

Today Google has been introduced new reCaptcha API called Are you a robot? “No Captcha reCaptcha” a complete new design captcha system. This protects your website for spammers and robots, in this post I had implemented new reCaptch API system with HTML login form using PHP. I like the new design it is clean and impressive, hope you will like it. Please take a look quick look at the demo.

Get reCaptcha Key
Click here to create a Google reCaptcha application. Register Your Website Give your website domain details without http:

Google Site Key
You will use this in HTML code.

Google Secret Key This will help your website to communication with Google.

HTML Code
Contains simple HTML code with Google reCaptcha widget snippet. Here you have to modify the Google Site Key value.
<html>
<head>
/* Google reCaptcha JS */
<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js"></script>
</head>
<body>
<form action="" method="post">
Username
<input type="text" name="username" class="input" />
Password
<input type="password" name="password" class="input" />
<div class="g-recaptcha" data-sitekey="Google Site Key"></div>
<input type="submit" value="Log In" />
<span class='msg'><?php echo $msg; ?></span>
</form>
</body>
</html>
index.php Contains PHP code, here you have to modify the Google Secret Key.
<?php
include("db.php");
session_start();

$msg='';
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
{
$recaptcha=$_POST['g-recaptcha-response'];
if(!empty($recaptcha))
{
include("getCurlData.php");
$google_url="https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify";
$secret='Google Secret Key';
$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$url=$google_url."?secret=".$secret."&response=".$recaptcha."&remoteip=".$ip;
$res=getCurlData($url);
$res= json_decode($res, true);
//reCaptcha success check
if($res['success'])
{
//Include login check code
}
else
{
$msg="Please re-enter your reCAPTCHA.";
}

}
else
{
$msg="Please re-enter your reCAPTCHA.";
}

}
?>
Login Check Code This code will verify username and password details in database.
$username=mysqli_real_escape_string($db,$_POST['username']);
$password=md5(mysqli_real_escape_string($db,$_POST['password']));
if(!empty($username) && !empty($password))
{
$result=mysqli_query($db,"SELECT id FROM users WHERE username='$username' and passcode='$password'");
$row=mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC);
if(mysqli_num_rows($result)==1)
{
$_SESSION['login_user']=$username;
header("location: home.php"); //Success redirection page.
}
else
{
$msg="Please give valid Username or Password.";
}

}
else
{
$msg="Please give valid Username or Password.";
}
getCurlData.php CURL function for Google reCaptcha verification. Enable php_curl extension in php.ini configuration file.
<?php
function getCurlData($url)
{
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16");
$curlData = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
return $curlData;
}
?>
db.php Database configuration file, modify username, password and database values.
<?php
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'username');
define('DB_PASSWORD', 'password');
define('DB_DATABASE', 'database');
$db = mysqli_connect(DB_SERVER,DB_USERNAME,DB_PASSWORD,DB_DATABASE);
?>

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo