Chuyển đến nội dung chính

Share code upload ảnh lên sever Imgur cho blogspot

Chào các bạn. Mình xin chia sẻ với các bạn code upload ảnh lên sever Imgur cho blogspot. Code này chỉ có CSS, Javascript và HTML5.


Chức năng:
  1. Tải ảnh không giảm chất lượng nhờ dùng host Imgur.
  2. Không sử dụng PHP, chỉ dùng HTML5 và javascript, CSS để định dạng.
  3. Sử dụng dễ dàng 7 định dạng BBcode mặc định, hoặc có thể tùy biến dữ liệu với 7 định dạng link.
  4. Ảnh sau khi tải lên có thể cập nhật trực tiếp vào khung soạn thảo.
  5. Có thể xóa ảnh, và loại bỏ dữ liệu trong khung soạn thảo dễ dàng.
  6. Dễ dàng chuyển đổi 2 phương pháp tải ảnh thông dụng từ máy tính và từ liên kết.
  7. Giao diện hiện đại với đầy đủ thông tin tiến trình tải ảnh.
  8. Tự chuyển về giao diện mini khi chiều rộng hẹp hơn 220px.
  9. Kiểm soát định dạng, các ảnh trùng lặp và giới hạn 10 ảnh tối đa mỗi lượt, giúp tiết kiệm băng thông (vì mỗi app đăng ký trên ImgUr bị giới hạn).
Để thêm code vào blog của bạn, đầu tiên các bạn vào Blog của bạn => Trang => Tạo trang mới và chuyển qua phần HTML và dán đoạn code sau vào:

<script src="http://bot-viet.info/js/uploadanh.js" type="text/javascript"></script>
<style>
.imgur_Zzbv,.imgur_Zzbv *{box-sizing:content-box;-moz-boxsizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;margin:0;padding:0}
.imgur_Zzbv input{-webkit-user-select:initial;-moz-user-select:initial;-ms-user-select:initial;user-select:initial}
.imgur_Zzbv{height:auto}
.imgur_Zzbv-iconError,.imgur_Zzbv-iconDevs,.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove,.imgur_Zzbv-iconSelect,.imgur_Zzbv-button div img,.imgur_Zzbv-iconComplete,.imgur_Zzbv-iconImage{display:inline-block;background:url(http://i.imgur.com/e9GpBzF.png) no-repeat center center;width:16px;height:16px;float:left;margin:12px}
.imgur_Zzbv-iconDevs{background-position:0 0}
.imgur_Zzbv-iconComplete{background-position:-32px -16px}
.imgur_Zzbv-status img{margin:0}
.imgur_Zzbv-iconError{background-position:0 -32px}
.imgur_Zzbv-iconSelect{background-position:0 -16px}
.imgur_Zzbv-iconUpload{background-position:-16px -16px}
.imgur_Zzbv-button div img.imgur_Zzbv-iconReset{background-position:-16px 0}
.imgur_Zzbv-iconImage{background-position:-16px -32px}
.imgur_Zzbv-iconImage.imgur_Zzbv-iconUrl{background-position:-32px -32px}
.imgur_Zzbv-mode{cursor:pointer;width:40px;height:40px;float:left;background-color:#FF475D}
.imgur_Zzbv-mode.imgur_Zzbv-zzURL{background-color:#0B704C}
.imgur_Zzbv-button div{cursor:pointer;background-color:#359BED;border:0;height:40px;display:none;padding:0 10px 0 0;margin-left:-10px}
.imgur_Zzbv-button .imgur_Zzbv-reset{background-color:#27ad61}
.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove{background-position:-32px 0;position:absolute;right:3px;top:3px;height:16px;width:16px;text-indent:-9999px;overflow:hidden;background-color:transparent;margin:0}
.imgur_Zzbv-control{position:relative;height:40px;line-height:40px;overflow:hidden;background:#3a5795;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-preview{overflow-y:auto;overflow-x:hidden}
.imgur_Zzbv-li{background:#fff;list-style-type:none;position:relative;height:120px;border-top:1px solid #DDD;overflow:hidden;border:2px solid #bbb}
.imgur_Zzbv-li:first-child{border-top:0 none}
.imgur_Zzbv-li:nth-child(2n){background:#E7E6E6}
.imgur_Zzbv-li:hover{background:#fff;color:#333}
.imgur_Zzbv-li.imgur_Zzbv-success{background:#FFFFA1}
.imgur_Zzbv-image{width:100px;overflow:hidden;position:absolute;height:113px;margin:10px}
.imgur_Zzbv-image img{max-width:100%;max-height:100%;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0}
.imgur_Zzbv-info{position:absolute;left:140px;top:10px;right:10px;height:110px}
.imgur_Zzbv-info > *{white-space:nowrap}
.imgur_Zzbv-dl{line-height:34px}
.imgur_Zzbv-dl > div{height:34px}
.imgur_Zzbv-dt{float:left;width:70px;font-weight:300;font-size:12px}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-input{width:calc(100% - 84px)!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:8px 0!important;padding:0!important}
.imgur_Zzbv-status{position:absolute;width:16px;height:16px;line-height:16px;left:10px;top:11px;display:none}
.imgur_Zzbv-add{cursor:pointer;position:absolute;width:110px;height:40px;overflow:hidden;background:#27ad60;left:40px;top:0;z-index:10}
.imgur_Zzbv-upload-URL.imgur_Zzbv-add{background:#C100E6}
.imgur_Zzbv-textSelect{font-size:15px;position:absolute;width:100%;left:34px;height:40px;line-height:40px}
.imgur_Zzbv-choose{cursor:pointer;z-index:10;opacity:0;filter:alpha(opacity=0);-moz-opacity:0;font-size:300px;height:1000px;right:0;top:0;position:absolute}
.imgur_Zzbv-length{position:absolute;width:50px;text-align:center;top:0;left:50%;margin-left:-25px;display:none}
.imgur_Zzbv-button{position:absolute;width:100px;right:0;top:0;white-space:nowrap;z-index:10}
.imgur_Zzbv-mode:hover,.imgur_Zzbv-button div:hover,.imgur_Zzbv-add:hover{background-color:#333}
.imgur_Zzbv-devs-icon{position:absolute;right:0;top:0;line-height:16px}
.imgur_Zzbv-tip{height:24px;font-size:15px;font-style:normal;line-height:26px}
.imgur_Zzbv-tip img{vertical-align:middle;float:none;margin:-4px 0 0}
.imgur_Zzbv-wrap-progress{background:#f8f8f8;height:3px;border:0;position:absolute;bottom:0;left:-141px;right:-10px}
.imgur_Zzbv-progress{height:3px;background:red;width:1px}
.imgur_Zzbv-errorURL{color:red}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-imageURL{width:calc(100% - 11px)!important;border:0 none!important;box-shadow:0 0 0 1px #DDD!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:0 0 0 1px!important}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-button,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-add{width:40px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-info{left:10px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-wrap-progress{left:-10px}
.imgur_Zzbv-upload-URL,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-image{display:none}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function(){
$(".upload").zzImgUr({
cliendID: "9b061daf9f37078",
mode: "file",
format: "o,",
css: {
width: "auto"
},
max: 10,
loading: "http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif",
lang: {
noID: "Ứng dụng chưa đăng ký",
addImage: "Chọn ảnh",
addURL: "Thêm URL",
reset: "Làm mới",
upload: "Tải lên",
choose: "Đã chọn",
waitConnect: "Đang kết nối...",
waitUpload: "Đang tải lên...",
noteURL: "Nhập URL ảnh vào đây:",
errContact: '<a href="https://www.facebook.com/luannguyenit.pro" rel="nofollow" target="_blank">Nhấn vào đây</a> để báo lỗi.',
errURL: "URL không truy cập được.",
errSize: "URL lỗi hoặc kích thước quá nhỏ.",
errRepeat: "URL không hợp lệ hoặc đã được sử dụng."
},
success: function (firstVal, arrVal) {
console.log(firstVal);
console.log(arrVal);
},
input: function (arrInput) {
console.log(arrInput);
arrInput.click(function () {
this.select();
console.log(this);
});
},
remove: function (firstVal, arrVal) {
console.log(firstVal);
console.log(arrVal);
}
});
});
//]]>
</script>
<br>
<div class="upload"><div class="imgur_Zzbv" style="width: auto;"> <div class="imgur_Zzbv-control"> <div class="imgur_Zzbv-mode" style="display: block;"><img class="imgur_Zzbv-iconImage" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" height="16" width="16" alt="Image"></div> <div class="imgur_Zzbv-status" style="display: none;"><img src="http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif" alt="loading..."></div> <div class="imgur_Zzbv-upload-computer imgur_Zzbv-add" style="display: block;"> <img class="imgur_Zzbv-iconSelect" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" height="16" width="16" alt="Select"> <div class="imgur_Zzbv-textSelect">Chọn ảnh</div> <input type="file" class="imgur_Zzbv-choose" multiple="multiple"> </div> <div class="imgur_Zzbv-upload-URL imgur_Zzbv-add" style="display: none;"> <div class="imgur_Zzbv-iconSelect"></div> <div class="imgur_Zzbv-textSelect">Thêm URL</div> </div> <div class="imgur_Zzbv-length" style="display: none;"> <span class="imgur_Zzbv-complete">0</span> / <span class="imgur_Zzbv-selected">0</span> </div> <div class="imgur_Zzbv-button"> <div class="imgur_Zzbv-reset" style="display: none;"><img class="imgur_Zzbv-iconReset" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" height="16" width="16" alt="Reset">Làm mới</div> <div class="imgur_Zzbv-upload" style="display: none;"><img class="imgur_Zzbv-iconUpload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" height="16" width="16" alt="Upload">Tải lên</div> </div> </div> <div class="imgur_Zzbv-preview"> <div class="imgur_Zzbv-list"></div> </div> </div></div>
<br>
<img alt="Hướng dẫn upload ảnh nhanh - Luân Nguyễn IT" src="http://i.imgur.com/nuI331b.jpg" title="Hướng dẫn upload ảnh nhanh - Luân Nguyễn IT">

Với code này mình hy vọng các bạn thuận tiện hơn trong việc úp ảnh, chúc các bạn thành công.
Có thắc mắc gì thì comment mình sẽ giải đáp. Thân!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo