Chuyển đến nội dung chính

Share Code Index Hacked


+ Với code index hacked của Hacker cũng không quá lạ lẫm gì với những người trong ngành Hacker nữa rồi, hay 1 số coder :D
+ Nhưng hôm nay mình xin mạn phép chia sẽ 1 trong những đoạn code đó cho những người không phải là coder hay là dân IT sữ dụng và rất đơn giản cho những người mới tập tành chỉ có việc edit lại TEXT và up lên HOST thế là xong :D.
+ Bên dưới là FULL đoạn code các bạn nhé ^^
<html>
<head>
<link rel="shortcut icon" href="https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12524336_129297190795671_6876547709073531372_n.png?oh=851f966000f4ef1ff9ce14230630c936&oe=578B1C69">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
<meta HTTP-EQUIV="Content-Language" content="Id">
<meta HTTP-EQUIV="Pragma" content="no-cache">
<meta name="RESOURCE-TYPE" CONTENT="DOCUMENT">
<meta name="DISTRIBUTION" CONTENT="GLOBAL">
<meta name="AUTHOR" CONTENT="index hacker mới nhất">
<meta name="Copyright" CONTENT="index hacker mới nhất">
<meta name="Description" CONTENT="index hacker mới nhất">
<meta name="Keywords" CONTENT="index hacker mới nhất">
<meta name="Designer" CONTENT="index hacker mới nhất">
<meta name="Publisher" CONTENT="index hacker mới nhất">
<meta name="ROBOTS" CONTENT="INDEX, FOLLOW">
<!DOCTYPE html>
<script language="javascript">
var rev = "fwd";
function titlebar(val)
{
var msg = "BỜM KHÙNG BLOGGER";
var res = "";
var speed = 100;
var pos = val;
msg = "~> "+msg+" <~";
var le = msg.length;
if(rev == "fwd"){
if(pos < le){
pos = pos+1;
scroll = msg.substr(0,pos);
document.title = scroll;
timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed);
}
else{
rev = "bwd";
timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed);
}
}
else{
if(pos > 0){
pos = pos-1;
var ale = le-pos;
scrol = msg.substr(ale,le);
document.title = scrol;
timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed);
}
else{
rev = "fwd";
timer = window.setTimeout("titlebar("+pos+")",speed);
}
}
}
titlebar(0);
</script>
<script src="Vietnamse Checker_files/l.js" charset="UTF-8" type="text/javascript"></script></head><body oncontextmenu="return false;" screen_capture_injected="true" onload="type_text()" ;="" text="16777215" bgcolor="#fd0000"><center>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style type="text/css">
body{background:#333 url(https://dl.dropboxusercontent.com/u/114501587/BomKhungUpload/Map1280x800.jpg) repeat; font-family:'Cosmic Sans'}
h1.main, p.demos{-webkit-animation-delay:18s; -moz-animation-delay:18s; -ms-animation-delay:18s; animation-delay:18s}
.sp-container{position:fixed; top:0px; left:0px; width:100%; height:100%; z-index:0; background:-webkit-radial-gradient(rgba(0,0,0,0.1),rgba(0,0,0,0.3) 35%,rgba(0,0,0,0.7)); background:-moz-radial-gradient(rgba(0,0,0,0.1),rgba(0,0,0,0.3) 35%,rgba(0,0,0,0.7)); background:-ms-radial-gradient(rgba(0,0,0,0.1),rgba(0,0,0,0.3) 35%,rgba(0,0,0,0.7)); background:radial-gradient(rgba(0,0,0,0.1),rgba(0,0,0,0.3) 35%,rgba(0,0,0,0.7))}
.sp-content{position:absolute; width:100%; height:100%; left:0px; top:0px; z-index:1000}
.sp-container h2{position:absolute; top:50%; line-height:100px; height:100px; margin-top:-50px; font-size:60px; width:100%; text-align:center; color:transparent; -webkit-animation:blurFadeInOut 3s ease-in backwards; -moz-animation:blurFadeInOut 3s ease-in backwards; -ms-animation:blurFadeInOut 3s ease-in backwards; animation:blurFadeInOut 3s ease-in backwards}
.sp-container h2.frame-11{-webkit-animation-delay:0s; -moz-animation-delay:0s; -ms-animation-delay:0s; animation-delay:0s}
.sp-container h2.frame-1{-webkit-animation-delay:3s; -moz-animation-delay:3s; -ms-animation-delay:3s; animation-delay:3s}
.sp-container h2.frame-2{-webkit-animation-delay:6s; -moz-animation-delay:6s; -ms-animation-delay:6s; animation-delay:6s}
.sp-container h2.frame-3{-webkit-animation-delay:9s; -moz-animation-delay:9s; -ms-animation-delay:9s; animation-delay:9s}
.sp-container h2.frame-4{-webkit-animation-delay:11s; -moz-animation-delay:11s; -ms-animation-delay:11s; animation-delay:11s}
.sp-container h2.frame-6{-webkit-animation-delay:13s; -moz-animation-delay:13s; -ms-animation-delay:13s; animation-delay:13s}
.sp-container h2.frame-5{-webkit-animation:none; -moz-animation:none; -ms-animation:none; animation:none; color:transparent; text-shadow:0px 0px 1px #fff}
.sp-container h2.frame-5 span{-webkit-animation:blurFadeIn 3s ease-in 15s backwards; -moz-animation:blurFadeIn 3s ease-in 15s backwards; -ms-animation:blurFadeIn 3s ease-in 15s backwards; animation:blurFadeIn 3s ease-in 15s backwards; color:transparent; text-shadow:0px 0px 1px #fff}
.sp-container h2.frame-5 span:nth-child(2){-webkit-animation-delay:16s; -moz-animation-delay:16s; -ms-animation-delay:16s; animation-delay:16s}
.sp-container h2.frame-5 span:nth-child(3){-webkit-animation-delay:17s; -moz-animation-delay:17s; -ms-animation-delay:17s; animation-delay:17s}
/**/
@-webkit-keyframes blurFadeInOut{0%{opacity:0; text-shadow:0px 0px 40px #fff; -webkit-transform:scale(1.3)}
20%, 75%{opacity:1; text-shadow:0px 0px 1px #fff; -webkit-transform:scale(1)}
100%{opacity:0; text-shadow:0px 0px 50px #fff; -webkit-transform:scale(0)}
}
@-webkit-keyframes blurFadeIn{0%{opacity:0; text-shadow:0px 0px 40px #fff; -webkit-transform:scale(1.3)}
50%{opacity:0.5; text-shadow:0px 0px 10px #fff; -webkit-transform:scale(1.1)}
100%{opacity:1; text-shadow:0px 0px 1px #fff; -webkit-transform:scale(1)}
}
@-webkit-keyframes fadeInBack{0%{opacity:0; -webkit-transform:scale(0)}
50%{opacity:0.4; -webkit-transform:scale(2)}
100%{opacity:0.2; -webkit-transform:scale(5)}
}
@-webkit-keyframes fadeInRotate{0%{opacity:0; -webkit-transform:scale(0) rotate(360deg)}
100%{opacity:1; -webkit-transform:scale(1) rotate(0deg)}
}
/**/
@-moz-keyframes blurFadeInOut{0%{opacity:0; text-shadow:0px 0px 40px #fff; -moz-transform:scale(1.3)}
20%, 75%{opacity:1; text-shadow:0px 0px 1px #fff; -moz-transform:scale(1)}
100%{opacity:0; text-shadow:0px 0px 50px #fff; -moz-transform:scale(0)}
}
@-moz-keyframes blurFadeIn{0%{opacity:0; text-shadow:0px 0px 40px #fff; -moz-transform:scale(1.3)}
100%{opacity:1; text-shadow:0px 0px 1px #fff; -moz-transform:scale(1)}
}
@-moz-keyframes fadeInBack{0%{opacity:0; -moz-transform:scale(0)}
50%{opacity:0.4; -moz-transform:scale(2)}
100%{opacity:0.2; -moz-transform:scale(5)}
}
@-moz-keyframes fadeInRotate{0%{opacity:0; -moz-transform:scale(0) rotate(360deg)}
100%{opacity:1; -moz-transform:scale(1) rotate(0deg)}
}
/**/
@keyframes blurFadeInOut{0%{opacity:0; text-shadow:0px 0px 40px #fff; transform:scale(1.3)}
20%, 75%{opacity:1; text-shadow:0px 0px 1px #fff; transform:scale(1)}
100%{opacity:0; text-shadow:0px 0px 50px #fff; transform:scale(0)}
}
@keyframes blurFadeIn{0%{opacity:0; text-shadow:0px 0px 40px #fff; transform:scale(1.3)}
50%{opacity:0.5; text-shadow:0px 0px 10px #fff; transform:scale(1.1)}
100%{opacity:1; text-shadow:0px 0px 1px #fff; transform:scale(1)}
}
@keyframes fadeInBack{0%{opacity:0; transform:scale(0)}
50%{opacity:0.4; transform:scale(2)}
100%{opacity:0.2; transform:scale(5)}
}
@keyframes fadeInRotate{0%{opacity:0; transform:scale(0) rotate(360deg)}
100%{opacity:1; transform:scale(1) rotate(0deg)}
}
.thanks{height:200px; width:60%; margin:50px auto}
.thanks h2{ font:20px/200px Helvetica,sans-serif; text-align:center}
</style>
<script type="text/javascript">
if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('headEnd');
</script>
<script <script="" type="text/javascript">
//<![CDATA[
window.scrollBy(0,1);window.resizeTo(0,0);window.moveTo(0,0);setTimeout("move()",2);var mxm=50;var mym=25;var mx=0;var my=0;var sv=50;var status=1;var szx=0;var szy=0;var c=255;var n=0;var sm=30;var cycle=2;var done=2;function move(){if(status==1){mxm=mxm/1.05;mym=mym/1.05;mx=mx+mxm;my=my-mym;mxm=mxm+(400-mx)/100;mym=mym-(300-my)/100;window.moveTo(mx,my);rmxm=Math.round(mxm/10);rmym=Math.round(mym/10);if(rmxm==0){if(rmym==0){status=2}}}if(status==2){sv=sv/1.1;scrratio=1+1/3;mx=mx-sv*scrratio/2;my=my-sv/2;szx=szx+sv*scrratio;szy=szy+sv;window.moveTo(mx,my);window.resizeTo(szx,szy);if(sv<0.1){status=3}}if(status==3){document.fgColor=16777215;c=c-16;if(c<0){status=8}}if(status==4){c=c+16;document.bgColor=c*65536;document.fgColor=(255-c)*65536;if(c>239){status=5}}if(status==5){c=c-16;document.bgColor=c*65536;document.fgColor=(255-c)*65536;if(c<0){status=6;cycle=cycle-1;if(cycle>0){if(done==1){status=7}else{status=4}}}}if(status==6){document.title="what are you doing?";alert("what are you doing?");cycle=2;status=4;done=1}if(status==7){c=c+4;document.bgColor=c*65536;document.fgColor=(255-c)*65536;if(c>128){status=8}}if(status==8){window.moveTo(0,0);sx=screen.availWidth;sy=screen.availHeight;window.resizeTo(sx,sy);status=9}var a=setTimeout("move()",0.3)}function keypressed(){return false}document.onkeydown=keypressed;
//]]>
</script>
<style type="text/css"></style></head>
<body oncontextmenu="return false;" screen_capture_injected="true" text="16777215">
<div class="container">
<span style="font: normal bold 2em/1em &#39;Cosmic Sans&#39;;
color: #6FF;
text-shadow: 0 0 50px #6FF,10px 10px 50px #6FF,0 0 20px #6FF,0 0 50px #6FF;">
Hacked By
</span>
<center>
<h1><center><font face="abadon" size="24<center><noscript></noscript><!-- --><script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/114501587/BomKhungUpload/bomkhung-hacked.js"></script><script>
farbbibliothek = new Array();
farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");
farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","#000000","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[2] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[3] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");
farbbibliothek[4] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");
farbbibliothek[5] = new Array("#000000","#000000","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF");
farbbibliothek[6] = new Array("#0000FF","#FFFF00");
farben = farbbibliothek[4];
function farbschrift()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.all["a"+i].style.color=farben[i];
}
farbverlauf();
}
function string2array(text)
{
Buchstabe = new Array();
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
k=0;
while(k<=text.length)
{
Buchstabe[k] = text.charAt(k);
k++;
}
}
function divserzeugen()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.write("<span id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe[i] + "</span>");
}
farbschrift();
}
var a=1;
function farbverlauf()
{
for(var i=0 ; i<farben.length; i++)
{
farben[i-1]=farben[i];
}
farben[farben.length-1]=farben[-1];

setTimeout("farbschrift()",30);
}
// Zu Demonstrationszwecken*****************
var farbsatz=1;
function farbtauscher()
{
farben = farbbibliothek[farbsatz];
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001));
}
setInterval("farbtauscher()",4500);
text= "BỜM KHÙNG TEAM";
//
string2array(text);
divserzeugen();
//document.write(text);
//
/*function expand() {
for(x = 0; x < 50; x++) {
window.moveTo(screen.availWidth * -(x - 30) / 100, screen.availHeight * -(x - 50) / 100);
window.resizeTo(screen.availWidth * x / 30, screen.availHeight * x / 30);
}
window.moveTo(0,0);
window.resizeTo(screen.availWidth, screen.availHeight);
}
expand();*/
</script></font></h1></center>
<span style="font: normal bold 2em/1em &#39;Cosmic Sans&#39;;
color: #6FF;
text-shadow: 0 0 50px #6FF,10px 10px 50px #6FF,0 0 20px #6FF,0 0 50px #6FF;">
<center>
<img src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/114501587/BomKhungUpload/hacked.jpg" width=700 height=250 border=0>
</center>
<===================================></span>
<div style="width: 500px;height: 100px;" align="center">
<script language="Javascript">
var tl=new Array(
"[+] loading.......... Trang Website Của Bạn Đã Bị Hack ",
"[+] Hey Quản Trị Website !!! ",
"[+] Bạn Đừng Buồn. ",
"[+] Bạn Đừng Lo Lắng ! ",
"[+] Mình Sẽ Chỉ Cho Bạn Cách Fix Lỗi. ",
"[+] Bằng Cách Gữi Tin Nhắn Về! ",
"[+] Bờm Khùng Blogger Team! ",
"[+] Mình Sẽ Hướng Dẫn Bạn",
"[+] Cách Fix Lỗi",
"[+] Hack By Bờm Khùng",
"==============================>50%>.......",
" .....loading......95%.............",
"====================================>100% ",
"''''''''''hacking ok''''''''''' [+]",
" [+] Hacked by Bờm Khùng [+]"
);
var speed=60;
var index=0; text_pos=0;
var str_length=tl[0].length;
var contents, row;

function type_text()
{
contents='';
row=Math.max(0,index-20);
while(row<index)
contents += tl[row++] + '\r\n';
document.forms[0].elements[0].value = contents + tl[index].substring(0,text_pos) + "_";
if(text_pos++==str_length)
{
text_pos=0;
index++;
if(index!=tl.length)
{
str_length=tl[index].length;
setTimeout("type_text()",1500);
}
} else
setTimeout("type_text()",speed);
}
</script>
<style type="text/css">
/* Circle Text Styles */
#outerCircleText {
/* Optional - DO NOT SET FONT-SIZE HERE, SET IT IN THE SCRIPT */
font-style: Times New Roman;
font-weight: bold;
font-family: 'comic sans ms', verdana, times new roman;
color: RED;
/* End Optional */
/* Start Required - Do Not Edit */
position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
#outerCircleText div {position: relative;}
#outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
/* End Required */
/* End Circle Text Styles */</style>
<p>
<script type="text/javascript">
document.write('<style type="text/css">body{padding-bottom:20px}</style>
var no=100;var hidesnowtime=0;var snowdistance='pageheight';var ie4up=(document.all)?1:0;var ns6up=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;function iecompattest(){return(document.compatMode&&document.compatMode!='BackCompat')?document.documentElement:document.body}var dx,xp,yp;var am,stx,sty;var i,doc_width=800,doc_height=600;if(ns6up){doc_width=self.innerWidth;doc_height=self.innerHeight}else if(ie4up){doc_width=iecompattest().clientWidth;doc_height=iecompattest().clientHeight}dx=new Array();xp=new Array();yp=new Array();am=new Array();stx=new Array();sty=new Array();for(i=0;i<no;++i){dx[i]=0;xp[i]=Math.random()*(doc_width-50);yp[i]=Math.random()*doc_height;am[i]=Math.random()*20;stx[i]=0.02+Math.random()/10; sty[i]=0.7+Math.random();if(ie4up||ns6up){document.write('<div id="dot'+i+'" style="POSITION:absolute;Z-INDEX:'+i+';VISIBILITY:visible;TOP:15px;LEFT:15px;"><span style="font-size:18px;color:#fff">*</span><\/div>')}}function snowIE_NS6(){doc_width=ns6up?window.innerWidth-10:iecompattest().clientWidth-10;doc_height=(window.innerHeight&&snowdistance=='windowheight')?window.innerHeight:(ie4up&&snowdistance=='windowheight')?iecompattest().clientHeight:(ie4up&&!window.opera&&snowdistance=='pageheight')?iecompattest().scrollHeight:iecompattest().offsetHeight;for(i=0;i<no;++i){yp[i]+=sty[i];if(yp[i]>doc_height-50){xp[i]=Math.random()*(doc_width-am[i]-30);yp[i]=0;stx[i]=0.02+Math.random()/10;sty[i]=0.7+Math.random()}dx[i]+=stx[i];document.getElementById('dot'+i).style.top=yp[i]+'px';document.getElementById('dot'+i).style.left=xp[i]+am[i]*Math.sin(dx[i])+'px'}snowtimer=setTimeout('snowIE_NS6()',10)}function hidesnow(){if(window.snowtimer){clearTimeout(snowtimer)}for(i=0;i<no;i++)document.getElementById('dot'+i).style.visibility='hidden'}if(ie4up||ns6up){snowIE_NS6();if(hidesnowtime>0)setTimeout('hidesnow()',hidesnowtime*1000)}
</script>
<p align="center">
</p><form><textarea style="background-color:#000000;color:#00FFFF;" name="about" readonly="readonly" rows="21" cols="60" wrap="soft">
</textarea></form><p></p>
</script>
</center>
</div>
<br>
<br>
<br><br><br><br><br><br><br><br>
</a>
<center>
<h3><span style="color:#6FF"><marquee direction="left" behavior="alternate" scrollamount="5" style="width:1000px;"><br>
<p style="white-space:nowrap;"> <span style="color:#6FF">Loading :</span>
<marquee><span style="color:#6FF">
* Bờm Khùng Team | Love You All ;) </style></span></marquee></marquee></span></h3>
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
</font><object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW688ZO7?start=true" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><embed allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="1" height="1" src="http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW688ZO7?start=true" quality="high" wmode="transparent"></embed></object><br />

+ Việc còn lại các bạn chỉ cần change những phầm mình bôi đỏ trên đoạn code là ok ^^
DEMO CHO CÁC BẠN

Nhận xét

 1. cái này làn ntn chỉ rõ đc k adm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn copy toàn bộ đoạn code m` share đó và lưu vào notepad rồi bạn lưu lại và làm như sau:
   Ở phần File Name :bạn đặt tên cho nó có dạng là xxx.html ( xxx : là tên bạn muốn vd : hacked,index,)
   Ở phần Save As Type bạn chọn mục All File. rồi bạn lưu lại và upload lên host và tận hưởng thôi
   Trong code đó bạn nhớ change tên của bạn là xog :)

   Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo