Chuyển đến nội dung chính

App Chương Trình CMD Cho Quán Nét

Hôm nay mình xin mạn phép giới thiệu cho các bạn sữ dụng ứng dụng CMD do chính mình lập trình ^^~, nó cũng tương tự như CMD của máy tính thôi, nhưng mà ở quán nét thì không mở được CMD mà có nhiều cách khác, nên hôm nay mình mạn phép làm luôn ứng dụng cho anh em sữ dụng ngay và luôn nhé ^^


Bên trên là hình ảnh của ứng dụng nhé mọi người. Còn bên dưới là Full đoạn Code mình sữ dụng cho những bạn lập trình viên test

Imports System.IO
Public Class Form1
Private psi As ProcessStartInfo
Private cmd As Process
Private Delegate Sub InvokeWithString(ByVal text As String)
Public Sub runCMD()
Try
cmd.Kill()
Catch ex As Exception
End Try
rtbResult.Clear()
If txtCmd.Text.Contains("") Then
psi = New ProcessStartInfo(txtCmd.Text.Split(" ")(0), txtCmd.Text.Split(" ")(1))
Else
psi = New ProcessStartInfo(txtCmd.Text$)
End If
' Dim systemencoding As System.Text.Encoding
System.Text.Encoding.GetEncoding(Globalization.CultureInfo.CurrentUICulture.TextInfo.OEMCodePage)
With psi
.UseShellExecute = False
.RedirectStandardError = True
.RedirectStandardOutput = True
.RedirectStandardInput = True
.CreateNoWindow = True
' .StandardOutputEncoding = systemencoding
' .StandardErrorEncoding = systemencoding
End With


cmd = New Process With {.StartInfo = psi, .EnableRaisingEvents = True}
AddHandler cmd.ErrorDataReceived, AddressOf Async_Data_Received
AddHandler cmd.OutputDataReceived, AddressOf Async_Data_Received
cmd.Start()
cmd.BeginOutputReadLine()
cmd.BeginErrorReadLine()

End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
runCMD()
End Sub
Private Sub Async_Data_Received(ByVal sender As Object, ByVal e As DataReceivedEventArgs)
Me.Invoke(New InvokeWithString(AddressOf Sync_Output), e.Data)
End Sub
Private Sub Sync_Output(ByVal text As String)
rtbResult.AppendText(text & Environment.NewLine)
rtbResult.ScrollToCaret()
End Sub

Private Sub CMDToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
' Input.text = ""
End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
MessageBox.Show("Cảm Ơn Các Bạn Đã Sữ Dụng Ứng Dụng Của Bờm Khùng" & vbCrLf & "Bờm Khùng Blogger Luôn Cung Cấp Những Ứng Dụng Free Cho Mọi Người" & vbCrLf & "Và Không Đính Kèm Virus Nhé Mọi Người ", "Thông Báo")
Label1.Text = DateTime.Now.ToString


End Sub

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick

End Sub
End Class

Còn đây là VIDEO DEMO cho mọi ngườiCòn đây là hình ảnh mình test ứng dụng CMD của mình với mã khác :P


Nó chạy y như CMD trên máy tính vậy. Chúc các bạn thành công...

Full đoạn code đã có ở trên và bạn nào muốn DOWNLOAD SOURCE thì DOWNLOAD tại đây.

Comment tại đây để nhận PASS giải nén chương trình


Nhận xét

  1. Mọi người nếu cần thì có thể comment để mình send pass giải nén cho nhé. ^^

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. Làm phiền bạn để lại email m send pass cho nhé :)

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo