Chuyển đến nội dung chính

HƯỚNG DẪN CÁCH KÍCH HOẠT CÁC SẢN PHẨM ADOBE


Sức mạnh mà các sản phẩm của hãng Adobe mang lại có lẽ không cần bàn cãi nhiều. Tuy nhiên giá sản phẩm đưa ra không phải ai cũng có khả năng đáp ứng. Nếu như bạn có mã kích hoạt thì quá tuyệt, còn không hãy đọc bài viết này. Bài viết hướng dẫn cách bẻ khóa hầu hết tất cả các sản phẩm của hãng Adobe với công cụ mang tên Universal Adobe Patcher.
Trước tiên hãy cùng điểm qua các sản phẩm mà anh tài này có thể kích hoạt được nhé. Phiên bản hiện tại là 2.0 hỗ trợ đến bản CC 2017.


Tất cả những ứng dụng của Adobe
Adobe After Effects CC 2017 (64-Bit)
Adobe Animate CC 2017 (64-Bit)
Adobe Audition CC 2017 (64-Bit)
Adobe Bridge CC 2017 (64-Bit)
Adobe Character Animator CC (Beta) (64-Bit)
Adobe Dreamweaver CC 2017 (64-Bit)
Adobe Illustrator CC 2017 (64-Bit)
Adobe InCopy CC 2017 (64-Bit)
Adobe InDesign CC 2017 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CC 2017 (64-Bit)
Adobe Muse CC 2017 (64-Bit)
Adobe Photoshop CC 2017 (64-Bit)
Adobe Prelude CC 2017 (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CC 2017 (64-Bit)
Adobe Bridge CC 2017 (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CC 2017 (32-Bit)
Adobe Illustrator CC 2017 (32 Bit)
Adobe InCopy CC 2017 (32-bit)
Adobe InDesign CC 2017 (32-bit)
Adobe Photoshop CC 2017 (32-bit)
Adobe After Effects CC 2015.3 (64-Bit)
Adobe Animate CC 2015.2 (64-Bit)
Adobe Audition CC 2015.2 (64-Bit)
Adobe Illustrator CC 2015.3 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CC 2015.4 (64-Bit)
Adobe Muse CC 2015.2 (64-Bit)
Adobe Photoshop CC 2015.5 (64-Bit)
Adobe Prelude CC 2015.4 (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CC 2015.3 (64-Bit)
Adobe Illustrator CC 2015.3 (32 Bit)
Adobe Photoshop CC 2015.5 (32-bit)
Adobe After Effects CC 2015 (64-Bit)
Adobe Audition CC 2015 (64-Bit)
Adobe Bridge CC 2015 (64-Bit)
Adobe Character Animator CC (Preview) (64-Bit)
Adobe Dreamweaver CC 2015 (64-Bit)
Adobe Edge Animate CC 2015 (64-Bit)
Adobe Flash Professional CC 2015 (64-Bit)
Adobe Illustrator CC 2015 (64-Bit)
Adobe InCopy CC 2015 (64-Bit)
Adobe InDesign CC 2015 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CC 2015 (64-Bit)
Adobe Muse CC 2015 (64-Bit)
Adobe Photoshop CC 2015 (64-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom CC 2015 (64-Bit)
Adobe Prelude CC 2015 (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CC 2015 (64-Bit)
Adobe SpeedGrade CC 2015 (64-Bit)
Adobe Acrobat Pro DC 2015 (32-Bit)
Adobe Bridge CC 2015 (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CC 2015 (32-Bit)
Adobe Illustrator CC 2015 (32 Bit)
Adobe InCopy CC 2015 (32-bit)
Adobe InDesign CC 2015 (32-bit)
Adobe Photoshop CC 2015 (32-bit)
Adobe FrameMaker 2015 (32-bit)
Adobe Presenter Video Express 11 (64-bit)
Adobe Presenter 11 (32-bit)
Adobe Presenter Video Express 11 (32-bit)
Adobe Elements 15 Organizer (64-Bit)
Adobe Photoshop Elements 15 (64-Bit)
Adobe Premiere Elements 15 (64-Bit)
Adobe Elements 14 Organizer (64-Bit)
Adobe Photoshop Elements 14 (64-Bit)
Adobe Premiere Elements 14 (64-Bit)
Adobe Elements 14 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 14 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 14 (32-Bit)
Adobe After Effects CC 2014 (64-Bit)
Adobe Audition CC 2014 (64-Bit)
Adobe Dreamweaver CC 2014 (64-Bit)
Adobe Flash CC 2014 (64-Bit)
Adobe Illustrator CC 2014 (64-Bit)
Adobe InCopy CC 2014 (64-Bit)
Adobe InDesign CC 2014 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CC 2014 (64-Bit)
Adobe Muse CC 2014 (64-Bit)
Adobe Photoshop CC 2014 (64-Bit)
Adobe Prelude CC 2014 (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CC 2014 (64-Bit)
Adobe SpeedGrade CC 2014 (64-Bit)
Adobe Dreamweaver CC 2014 (32-Bit)
Adobe Edge Animate CC 2014 (32-Bit)
Adobe Illustrator CC 2014 (32-Bit)
Adobe InCopy CC 2014 (32-bit)
Adobe InDesign CC 2014 (32-bit)
Adobe Photoshop CC 2014 (32-bit)
Adobe Elements 13 Organizer (64-Bit)
Adobe Photoshop Elements 13 (64-Bit)
Adobe Premiere Elements 13 (64-Bit)
Adobe Elements 13 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 13 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 13 (32-Bit)
Adobe After Effects CC (64-Bit)
Adobe Audition CC (64-Bit)
Adobe Bridge CC (64-Bit)
Adobe Flash Builder 4.7 (64-Bit)
Adobe Flash Professional CC (64-Bit)
Adobe Illustrator CC (64-Bit)
Adobe InCopy CC (64-Bit)
Adobe InDesign CC (64-Bit)
Adobe Media Encoder CC (64-Bit)
Adobe Photoshop CC Extended (64-Bit)
Adobe Prelude CC (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CC (64-Bit)
Adobe SpeedGrade CC (64-Bit)
Adobe Acrobat XI Pro (32-Bit)
Adobe Bridge CC (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CC (32-Bit)
Adobe Edge Animate CC (32-Bit)
Adobe Flash Builder 4.7 (32-Bit)
Adobe Illustrator CC (32-Bit)
Adobe InCopy CC (32-Bit)
Adobe InDesign CC (32-Bit)
Adobe Muse CC (32-Bit) [Many thanks to sinaz for the flash
resources rebuilder]
Adobe Photoshop CC Extended (32-Bit)
Adobe FrameMaker 12 (32-bit)
Adobe Premiere Elements 12 (64-Bit)
Adobe Elements 12 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 12 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 12 (32-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 5.x CC (64-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 5.x (64-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 5.x CC (32-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 5.x (32-Bit)
Adobe After Effects CS6 (64-Bit)
Adobe Bridge CS6 (64-Bit)
Adobe Encore CS6 (64-Bit)
Adobe Illustrator CS6 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CS6 (64-Bit)
Adobe Photoshop CS6 Extended (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CS6 (64-Bit)
Adobe SpeedGrade CS6 (64-Bit)
Adobe Acrobat X Pro (32-Bit)
Adobe Audition CS6 (32-Bit)
Adobe Bridge CS6 (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CS6 (32-Bit)
Adobe Fireworks CS6 (32-Bit)
Adobe Flash Builder 4.6 (32-Bit)
Adobe Flash Professional CS6 (32-Bit)
Adobe Illustrator CS6 (32-Bit)
Adobe InDesign CS6 (32-Bit)
Adobe Media Encoder CS6 (32-Bit)
Adobe Photoshop CS6 Extended (32-Bit)
Adobe Prelude CS6 (32-Bit)
Adobe FrameMaker 11 (32-bit)
Adobe Premiere Elements 11 (64-Bit)
Adobe Elements 11 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 11 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 11 (32-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 4.x (64-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 4.x (32-Bit)
Adobe After Effects CS5.5 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CS5.5 (64-Bit)
Adobe Photoshop CS5.1 Extended (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CS5.5 (64-Bit)
Adobe Audition CS5.5 (32-Bit)
Adobe Bridge CS5.1 (32-Bit)
Adobe Contribute CS5.1 (32-Bit)
Adobe Device Central CS5.5 (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CS5.5 (32-Bit)
Adobe Encore CS5.1 (32-Bit)
Adobe Fireworks CS5.1 (32-Bit)
Adobe Flash Builder 4.5 (32-Bit)
Adobe Flash Catalyst CS5.5 (32-Bit)
Adobe Flash CS5.5 (32-Bit)
Adobe Illustrator CS5.1 (32-Bit)
Adobe InDesign CS5.5 (32-Bit)
Adobe Media Encoder CS5.5 (32-Bit)
Adobe Photoshop CS5.1 Extended (32-Bit)
Adobe FrameMaker 10 (32-bit)
Adobe Premiere Elements 10 (64-Bit)
Adobe Elements 10 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 10 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 10 (32-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 3.x (64-Bit)
Adobe Photoshop Lightroom 3.x (32-Bit)
Adobe After Effects CS5 (64-Bit)
Adobe Media Encoder CS5 (64-Bit)
Adobe Photoshop CS5 Extended (64-Bit)
Adobe Premiere Pro CS5 (64-Bit)
Adobe Bridge CS5 (32-Bit)
Adobe Contribute CS5 (32-Bit)
Adobe Device Central CS5 (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CS5 (32-Bit)
Adobe Encore CS5 (32-Bit)
Adobe Fireworks CS5 (32-Bit)
Adobe Flash Builder 4 (32-Bit)
Adobe Flash Catalyst CS5 (32-Bit)
Adobe Flash CS5 (32-Bit)
Adobe Illustrator CS5 (32-Bit)
Adobe InDesign CS5 (32-Bit)
Adobe Media Encoder CS5 (32-Bit)
Adobe Photoshop CS5 Extended (32-Bit)
Adobe Soundbooth CS5 (32-Bit)
Adobe FrameMaker 9 (32-bit)
Adobe Elements 9 Organizer (32-Bit)
Adobe Photoshop Elements 9 (32-Bit)
Adobe Premiere Elements 9 (32-Bit)
Adobe Photoshop CS4 Extended (64-Bit)
Adobe Acrobat 9 (32-Bit)
Adobe After Effects CS4 (32-Bit)
Adobe Contribute CS4 (32-Bit)
Adobe Dreamweaver CS4 (32-Bit)
Adobe Encore CS4 (32-Bit)
Adobe Fireworks CS4 (32-Bit)
Adobe Flash CS4 (32-Bit)
Adobe Illustrator CS4 (32-Bit)
Adobe InDesign CS4 (32-Bit)
Adobe Media Encoder CS4 (32-Bit)
Adobe OnLocation CS4 (32-Bit)
Adobe Photoshop CS4 Extended (32-Bit)
Adobe Premiere Pro CS4 (32-Bit)
Adobe Soundbooth CS4 (32-Bit)

Như vậy thì tóm gọn lại công cụ này kích hoạt được từ bản CS4, các bản Photoshop Lightroom, Photoshop Elements, Premiere Elements, Acrobat...rất tuyệt.

Cách làm chung như sau
Tải công cụ :

Download

Pass giải nén :
nopromises15

Hướng dẫn cách thực hiện :
1. Ngắt mạng

2. File cài đặt tải về thường có 3 định dạng
  • + 7z hoặc zip thì dùng trình giải nén để giải nén
  • + exe thì mở trực tiếp nó sẽ giải nén ra 1 thư mục ở ngoài desktop
3. Bạn cài đặt ở chế độ Try


Các bước tiếp theo chỉ có next và next khá đơn giản

4. Sau khi cài xong thì tiến hành giải nén công cụ Universal Adobe Patcher chạy nó bằng quyền admin, tìm đến sản phẩm mà bạn đang cài rồi nhấn Patch


Rất đơn giản đúng không. chúc các bạn thành công

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo