Chuyển đến nội dung chính

Chia Sẽ Giao Diện Ẩn Link Đang Hot Hiện Nay.

Hôm nay Hùng Coder Blog xin chia sẽ cho mọi người một giao diện rất HOT hiện nay, đó là giao diện tùy biến ẩn link được viết bằng Blogspot tốt nhất hiện nay :v, các bạn có thể thoải mái ẩn link chia sẽ mà không lo ngại gì nữa.


Và dưới dây là đoạn Template cho bạn nào cần. cho bạn nào cần

DEMO Cho Mọi Người :
DEMO DOWNLOAD

Tạo trang mới với tiêu đề: Tùy ý các bạn và nhớ link trang đó và thay đoạn link đó vào đoạn mã bên dưới đặt ở trang đó là ok

Đặt mã tiện ích bên dưới chuyển đổi trên chế độ html và lưu nó.

<div class="text-xs-center margin-bottom-20">
<h3>
Advertise</h3>
KODE IKLAN DI SINI</div>
<div class="row margin-bottom-20">
<div class="col-md-6">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading text-xs-center">
<h2>
<i class="fa fa-shield"></i> CaSafeLink Converter <i class="fa fa-shield"></i></h2>
</div>
<div class="panel-body text-xs-center">
<div class="text-primary margin-bottom-20">
Encrypting your link and protect the link from viruses, malware, thief, etc! Made your link safe to visit.</div>
<div class="progress" id="daplong">
<progress class="progress progress-striped active six-sec-ease-in-out"></progress> </div>
<button class="alert alert-success btn-lg" id="download2" style="display: none;"><i aria-hidden="true" class="fa fa-thumbs-o-up"></i> <b>Well done!</b> you have successfully gained access to Decrypted Link.</button> </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 text-left">
<div class="panel panel-default">
<center>
<h2>
<i aria-hidden="true" class="fa fa-question-circle-o"></i> How to use our tool:</h2>
</center>
<div class="panel-body">
<ol>
<li>Click on <b>How To Use</b> menu above.</li>
<li>Click on the code and <kbd><kbd>CTRL</kbd> + <kbd>C</kbd></kbd> on your keyboard.</li>
<li>Paste the code in your HTML blog theme before the <mark>&lt;/body&gt;</mark>.</li>
<li>Save your HTML blog theme. you are done!</li>
<li>Now, your blog's outbound links was encrypted!</li>
</ol>
</div>
</div>
</div>
<div class="clear">
</div>
</div>
<div class="row margin-bottom-20">
<div class="ads col-md-4 text-xs-center">
<h3>
Advertise</h3>
KODE IKLAN DI SINI</div>
<div class="col-md-4 margin-top-25">
<div class="panel panel-success text-xs-center">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">
<strong>Your link will appear in:</strong></h3>
</div>
<div class="panel-body">
<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
var Base64={_keyStr:"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=",encode:function(input){var output="";var chr1,chr2,chr3,enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=Base64._utf8_encode(input);while(i<input.length){chr1=input.charCodeAt(i++);chr2=input.charCodeAt(i++);chr3=input.charCodeAt(i++);enc1=chr1>>2;enc2=((chr1&3)<<4)|(chr2>>4);enc3=((chr2&15)<<2)|(chr3>>6);enc4=chr3&63;if(isNaN(chr2)){enc3=enc4=64;}else if(isNaN(chr3)){enc4=64;}
output=output+ this._keyStr.charAt(enc1)+ this._keyStr.charAt(enc2)+ this._keyStr.charAt(enc3)+ this._keyStr.charAt(enc4);}
return output;},decode:function(input){var output="";var chr1,chr2,chr3;var enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,"");while(i<input.length){enc1=this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));enc2=this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));enc3=this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));enc4=this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));chr1=(enc1<<2)|(enc2>>4);chr2=((enc2&15)<<4)|(enc3>>2);chr3=((enc3&3)<<6)|enc4;output=output+ String.fromCharCode(chr1);if(enc3!=64){output=output+ String.fromCharCode(chr2);}
if(enc4!=64){output=output+ String.fromCharCode(chr3);}}
output=Base64._utf8_decode(output);return output;},_utf8_encode:function(string){string=string.replace(/\r\n/g,"\n");var utftext="";for(var n=0;n<string.length;n++){var c=string.charCodeAt(n);if(c<128){utftext+=String.fromCharCode(c);}
else if((c>127)&&(c<2048)){utftext+=String.fromCharCode((c>>6)|192);utftext+=String.fromCharCode((c&63)|128);}
else{utftext+=String.fromCharCode((c>>12)|224);utftext+=String.fromCharCode(((c>>6)&63)|128);utftext+=String.fromCharCode((c&63)|128);}}
return utftext;},_utf8_decode:function(utftext){var string="";var i=0;var c=c1=c2=0;while(i<utftext.length){c=utftext.charCodeAt(i);if(c<128){string+=String.fromCharCode(c);i++;}
else if((c>191)&&(c<224)){c2=utftext.charCodeAt(i+ 1);string+=String.fromCharCode(((c&31)<<6)|(c2&63));i+=2;}
else{c2=utftext.charCodeAt(i+ 1);c3=utftext.charCodeAt(i+ 2);string+=String.fromCharCode(((c&15)<<12)|((c2&63)<<6)|(c3&63));i+=3;}}
return string;}}
var encode=document.getElementById('encode'),decode=document.getElementById('decode'),output=document.getElementById('output'),input=document.getElementById('input');var User_ID="";var protected_links="";var a_to_va=0;var a_to_vb=0;var a_to_vc="";function auto_safelink(){auto_safeconvert();}
function auto_safeconvert(){var a_to_vd=window.location.hostname;if(protected_links!=""&&!protected_links.match(a_to_vd)){protected_links+=", "+ a_to_vd;}else if(protected_links=="")
{protected_links=a_to_vd;}
var a_to_ve="";var a_to_vf=new Array();var a_to_vg=0;a_to_ve=document.getElementsByTagName("a");a_to_va=a_to_ve.length;a_to_vf=a_to_fa();a_to_vg=a_to_vf.length;var a_to_vh=false;var j=0;var a_to_vi="";for(var i=0;i<a_to_va;i++)
{a_to_vh=false;j=0;while(a_to_vh==false&&j<a_to_vg)
{a_to_vi=a_to_ve[i].href;if(a_to_vi.match(a_to_vf[j])||!a_to_vi||!a_to_vi.match("http"))
{a_to_vh=true;}
j++;}
if(a_to_vh==false)
{var encryptedUrl=Base64.encode(a_to_vi);var str=location.pathname;a_to_ve[i].href=""+str+"/p/convert.html?id="+ encryptedUrl;a_to_ve[i].rel="nofollow";a_to_vb++;a_to_vc+=i+":::"+ a_to_ve[i].href+"\n";}}
var a_to_vj=document.getElementById("anonyminized");var a_to_vk=document.getElementById("found_links");if(a_to_vj)
{a_to_vj.innerHTML+=a_to_vb;}
if(a_to_vk)
{a_to_vk.innerHTML+=a_to_va;}}
function a_to_fa()
{var a_to_vf=new Array();protected_links=protected_links.replace(" ","");a_to_vf=protected_links.split(",");return a_to_vf;}
// ]]>
</script> <script type="text/javascript">
var currentURL=location.href;
var str = currentURL;
var res = str.replace("http://compact-hungcoder.blogspot.com/p/link.html?id=", "");
document.write('<button type="button" id="download" class="Visit_Link btn btn-success" onclick="changeLink();" style="display: none;"><strong>Visit Link</strong> <i class="fa fa-external-link" aria-hidden="true"></i></button>')
</script> </div>
</div>
</div>
<div class="ads col-md-4 text-xs-center">
<h3>
Advertise</h3>
KODE IKLAN DI SINI</div>
<div class="clear">
</div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<b><span style="color: red; font-size: x-large;">RANDOM POST AREA == FOR PREMIUM ONLY !</span></b></div>
<div id="random-post">
</div>

Thay thế tất cả url:
http://compact-hungcoder.blogspot.com/p/link.html

Bằng url của riêng bạn!ví dụ: https://yoururl.blogspot.com/p/convert.html

Và thưởng thức thành quả của mình, Chúc các bạn thành công.!
Nguồn : Plus Thủ Thuật

Nhận xét

 1. trời ơi thu gọn cái code dùm lại cái, dài quá @@

  Trả lờiXóa
 2. Tại H ko có time nhiều để upload nên chia sẽ trực tiếp luôn :D, sẽ sớm cập nhật lại cho nhé :v

  Trả lờiXóa
 3. Ông nhét cái này vào thẻ cuối https://anotepad.com/notes/q7jwsn
  Rồi mỗi khi có đoạn code nào dài chỉ việc đặt nó vào cặp thẻ <pre> css </pre> là ok

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Edit thêm là nhét vào cuối thẻ /skin trong template :))

   Xóa
  2. Cái này là cái gì thể?

   Xóa
  3. cũng đẹp đấy nhưng ko loại bỏ được thành scrollbar ngang.. nhìn nó sao sao ấy :(

   Xóa
 4. Trả lời
  1. Hehe, ngồi edit mệt nghĩ đó bác ạ :)) để khi nào có time sẽ làm lại trang này với giao diện đơn giản hơn nữa =)))

   Xóa
 5. template đẹp và mượt lắm anh

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo